Vad gäller riksdagsvalet 2022?

Efter det senaste valet 2018 har vi levt igenom en pandemi, COVID-19, där drygt 18 000 har fått sätta livet till i Sverige som resultat av den dåliga hanteringen och misskötseln. Den svenska borgarklassen och de svenska miljardärerna har ökat sin förmögenhet i procent i förhållande till BNP mest i världen efter Ryssland. Socialdemokraterna har öst pengar över dem svenska storföretagen, som i sin tur har delat ut rekordbonusar. Samtidigt har arbetarklassen gått på knäna och haft det allt svårare att ha råd med nödvändiga existensmedel.

Nej till krig!

Ryssland bedriver idag ett angreppskrig mot Ukraina. USA och de västliga imperialistmakternas upprördhet över kriget är enbart ett hyckleri då de själva har startat en rad angreppskrig de senaste decennierna. Samtliga partier var för att skicka krigsmateriel till Ukraina; det är första gången Sverige skickar vapen till krig sedan 1939. Enligt en undersökning från Sifo var bara 39 procent av svenska folket för att skicka vapen till Ukraina, och detta när krigshets från pressarna var som värst. Beslutet gick alltså emot folkmajoriteten. Alla illusioner om att vara emot västlig imperialism är som bortblåsta.

Krig och väpnade konflikter är nödvändighet inom det kapitalistiska systemet. Krigen är en del av kraftmätningarna imperialistmakter emellan. Hur kan vi rösta på partier och stödja ett parlamentariskt system som öppet stödjer dessa krig och drev in oss i famnen på NATO och USA?

Det finns inget politiskt alternativ i valet!

Samtliga riksdagspartier stöder öppet eller i praktiken det kapitalistiska systemet. De borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har tagit ytterligare ett steg åt höger genom att de är beredda att bilda en regering med Sverigedemokraterna. Detta är inget argument för att rösta på Vänsterpartiet. En sådan regering och dess politik kan bara bekämpas med kraft av en växande, utomparlamentarisk massrörelse. Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna, inklusive Centerpartiet, är hängivna anhängare av det kapitalistiska systemet och en konsekvent arbetarfientlig politik. Socialdemokraterna ‒ ensamt eller i samarbete med Miljöpartiet ‒ har som vanligt förvaltat det kapitalistiska systemet, bedrivit en nyliberal politik, som främst drabbat arbetarklassen och drivit delar av den i famnen på Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet är en röst för Socialdemokraterna!

Vänsterpartiet fortsätter i fritt fall under Nooshi Dadgostar. Partiledningen var för att skicka vapen till Ukraina och svängde i omröstningen efter påtryckning från Moderater och Socialdemokrater. På Vänsterpartiets vallistor till riksdag och kommunfullmäktige i större städer lyser kandidater ur proletariatet med sin frånvaro.

Vänsterpartiet är ett vänstersocialdemokratiskt parti, helt inriktat på att arbeta i de parlamentariska församlingarna. Det kan bjuda över Socialdemokraterna, och till och med frondera mot dem, men partiet försöker aldrig sätta makt bakom orden, eftersom det aldrig går i spetsen för att mobilisera en massrörelse

Vilket parti bör man rösta på?

Det finns alltså inget parti att rösta på. Samtliga riksdagspartier stöder öppet det kapitalistiska systemet och de olika regeringarnas åtstramningspolitik, som drabbar det arbetande folket. Antingen bojkottar man valet eller så röstar man blankt. I dag är det viktigaste att delta i den utomparlamentariska kampen, att resa kampen på arbetsplatserna och i bostadsområdena och att bedriva anti-imperialistiskt solidaritetsarbete. Bara på det sättet kommer progressiva och arbetarklassen att kunna driva de etablerade riksdagspartierna framför sig; bara så kommer det att uppstå ett kommunistiskt parti, som konsekvent företräder proletariatets intressen och har kommunismen som slutmål. Arbetarklassens maktövertagande kan inte ske via borgarklassens parlament.

Välj att kämpa ‒ rösta inte på något parti!

Kommunistiska Föreningen

Webbplats: https://kommunisten.nu/

E-post: kommunisten@riseupnet