Valet 2022: Fler poliser oundvikligt när klassmotsättningarna skärps

Morgan Johansson skrev (2022): “Av dagens knappt 22 000 poliser arbetar endast ungefär 800 renodlat som områdes­poliser med brottsförebyggande och trygghets­skapande uppgifter i utpekade geografiska ansvars­områden.”

Nyligen lovade S en rejäl ökning till 34 000: “Men det är uppenbart att det inte räcker. Vi vill se fler poliser över hela landet för att öka tryggheten och intensifiera kampen mot gängkriminaliteten. Vårt besked idag är att fortsätta den historiska tillväxten och se till att Polismyndigheten växer till 50 000 anställda 2032. Över 34 000 ska vara poliser. Det innebär också ett rekordantal poliser per 100 000 invånare.”

Vad är den bakomliggande orsaken till att antalet poliser ökas?

Den härskande klassen för en politik som hela tiden ökar fattigdomen och klassmotsättningarna i allmänhet. Som en följd av detta kommer en mer upprorisk befolkning och ökad vardagsbrottslighet varvid kapitalistklassen måste stärka statens repressiva delar.

Engels skriver: “… Den offentliga makten förstärks i samma grad som klassmotsättningarna inom staten skärps och de stater, som gränsar till varandra, blir större och folkrikare – man behöver bara betrakta vårt nutida Europa, där klasskamp och erövringskonkurrens skruvat upp den offentliga makten till en sådan höjd, att den hotar att uppsluka hela samhället och till och med staten …”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här