Val 2022: Varför får folket bara välja politiker och inte makthavare i administrationen?

Var ligger makten? Alla medvetna proletärer vet att finansoligarkin med sina banker och medier m.m. besitter en oerhört mycket större makt än politikerna i riksdagen. Men det finns även en maktdelning inom staten eftersom administrationen är skiljd från de politiker som folket har möjlighet att rösta på.

För befolkningen i arbetarförorterna så kan det ha mycket större betydelse vem som är chef för socialtjänsten än vilka politiker som sitter i stadsdelsnämnderna. Chefen för socialtjänsten kan ha en avgörande påverkan på riktningen i administrationen.

Vad många inte känner till är att det blivit mycket svårare att få “socialbidrag” trots att reglerna inte ändrats i någon större utsträckning.

“I dag är det svårt att få försörjningsstöd, samhällets vilja att hjälpa är betydligt lägre än för 30 år sedan. Definitionen av vad sociala problem är, har genomgått en tydlig förskjutning i tillämpningen av lagstiftning; från strukturella till individuella problem.” skrev Malin Fröjmark, ordförande Akademikerförbundet SSR Stockholms stad.

Reglerna tolkas oerhört restriktivt och detta är något som ledningen för socialtjänsten kan påverka; “ge avslag vid minsta fel” eller “ha överseende med mindre fel” t.ex. att något papper saknas.

Borgarstatens byråkrater är oantastliga och inga val rubbar deras positioner. Sådan är den borgerliga demokratin.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här