Debatt: Partiet är till för att tjäna arbetarklassen, inte tvärtom

Bilden. I Sverige skulle vi kanske säga “tjäna arbetarklassen”. Uttrycket beskriver en inställning till kampen som vi borde fundera mer över.

En del kamrater ser inget i egenvärde i masskampen utan ser masskampen enbart som ett slags “gottepåsar” (honningkrukke för er som minns) som man kan rekrytera medlemmar ur. Blir det inga medlemmar så är kampen inget värd.

Vad dessa kamrater inte förstått eller inte håller med om är syftet med den kommunistiska organisationen är att utveckla klasskampen; att tjäna arbetarklassen med sikte på kommunismen. De agerar som att bygget av den kommunistiska organisationen är själva syftet med verksamheten.

Deras inställning påminner om organisationsegoismen hos Rättvisepartiet socialisterna eller KP som kommer viftande med sina tidningar i alla möjliga sammanhang. Varför gör de så? Jo för att “partiet” är allt och inte ett redskap för att tjäna arbetarklassen, för att försvara massornas intressen. De bryr sig inte om huruvida de förstör enheten i masskampen. Det viktiga är att få in pengar till partiet och uppfylla målen i den revisionistiska partiledningens prenumerationskampanjer.

“Marxism teaches that a political party is the product of class struggle and at the same time is its instrument.“.

“If the Party separates itself from the class and from the other revolutionary mass organisations, if its members separate themselves from the non-Party masses, this can also obliterate the Party’s character as vanguard of the proletariat, and cause its members to lose their role as advanced elements of the proletariat. In such a case, the Party would no longer be a proletarian political party.”

“To serve the people with all one’s heart — for us communists this is the overriding
objective. Starting from this objective, our Party’s programme, line, orientation and political
principles are determined.”

(Ur A basic understanding of the communist party of China).

Här kommer den aldrig tidigare publicerade revisionistiska versionen:

“To serve the party with all one’s heart — for us revisionists this is the overriding
objective. Starting from this objective, our Party’s programme, line, orientation and political
principles are determined.”

 

/ Sven Laurin

2 KOMMENTARER

 1. Oj vad rörigt!
  Partiet är till för att tjäna arbetarklassen. Visst är det så, men samtidigt är det så att utan ett parti som ser efter arbetarklassens grundläggande och långsiktiga intressen har arbetarklassen ingenting.
  En proletär massrörelse, utan ett parti, är tyvärr dömd att gå vilse.
  Det är väldigt oklart vad kamrat Laurin är ute efter. Argumentationen verkar vara baserad på något konkret som läsaren inte får reda på. Samtidigt verkar det vara en, något förtäckt, kritik av Lenins ”Vad bör göras”. Ett klargörande är på sin plats!
  Citaten från Shangai-gruppens partidokument från 1974 (troligen detta dokument https://bannedthought.net/China/MaoEra/CCP/BasicUnderstandingOfTheCCP-English-1976-OCR.pdf) handlar om något specifikt, som (ännu) inte har någon direkt tillämpning på kommunister i Sverige. Det handlar om kampen mot kapitalistfarare delvis i ledningen för ett parti vid makten. Frågan som då får en särskild betydelse är hur arbetarmassorna skall kunna kontrollera, eller utöva tillsyn över, partiet. För ett förrevolutionärt parti, som vi bygger, är problemet i viss mån självreglerande. Utan att följa masslinjen blir det helt enkelt ingen revolution. En massrörelse under kapitalismen är inte heller nödvändigtvis något i grunden progressivt, till skillnad från vad som gäller under proletariatets diktatur.
  Sen undrar jag hur Rättvisepartiet och KP kommer in i sammanhanget. Vad har reformister och revisionister med ett kommunistiskt parti att göra?

  På tal om masslinjen…bör, vi alla, undvika massa engelsk text insprängt i våra artiklar. Det är lätt nog att undvika detta med flera översättningsprogram på nätet. Om man förstår vad man själv citerar, så är man kapabel att kontrollera kvalitén dessa halvautomatiska översättningar. Många kamrater har inte engelska som andraspråk!

  • “Det är väldigt oklart vad kamrat Laurin är ute efter. Argumentationen verkar vara baserad på något konkret som läsaren inte får reda på. Samtidigt verkar det vara en, något förtäckt, kritik av Lenins ”Vad bör göras”. Ett klargörande är på sin plats!”

   Denna text är en del av en sedvanlig ideologisk kamp. Syftet är få kamrater att inte tänka “organisationsegoistiskt” utan att se föreningen som ett instrument för att utveckla masskampen (med sikte på revolutionen) och genom detta försvara arbetarklassens intressen istället för att se föreningen som själva syftet med kampen och all annan verksamhet som ett sätt att rekrytera till och stärka föreningen. Detta förhållningssätt är typiskt för de parlamentariskt inriktade partierna som aldrig ärligt och långssiktigt kan bidra till att utveckla någon masskamp eftersom de ser detta främst som ett sätt att få medlemmar och prenumeranter.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här