Vi påstår inte att vi vet det; vi sitter inte inne med några egna källor. Den svenska pressen och andra västliga medier antyder att Ryssland skulle stå bakom sabotaget. Men är det alldeles säkert? Kärnfrågan är: Vem tjänar på det? Det kan nog vara nyttigt att ge rum åt alternativa hypoteser.

Radoslaw Sikorski, medlem av Europaparlamentet och tidigare polsk utrikesminister, tackade USA för att ha skadat rörledningarna takket USA for å skade Nord Stream-”En liten sak, men så mycket glädje,” twittrade han och tillade: ”Tack, USA.”

Sikorski citerade USAs president Joe Biden, som den 7 februari, d.v.s. innan Ryssland inledde sin ”militära operation”, hotade Moskva, att om Moskva agerade mot Kiev, skulle ” Nordstream 2 inte längre finnas. Det kommer vi att göra slut på.” Då en journalist bad Biden förklara sig, svarade denne något gåtfullt: ”Jag lovar dig; vi klarar det.”«Jeg lover deg, vi vil klare det.»

Det har också rapporterats om att amerikanske krigsfartyg nyligen befunnit sig mindre än 30 kilometer från de ställen, där Nordstreams rörledningar har angripits. Den omedelbara konsekvensen är att Nordstream-ledningarna åtminstone temporärt är obrukbara; de återstående gasrörledningarna, Druzhba och Yamal, går genom Ukraina och Polen. Rysslands handlingsutrymme minskar alltså.