Här finns hela avtalet att läsa.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har avslutat sina förhandlingar och författat ett gemensamt regeringsunderlag, där M, KD och L ska bilda regering med SD som stödparti. De kallar det en ”överenskommelse för Sverige” men vi kommunister förstår att det enbart är en överenskommelse för borgarklassen.

Avtalets klasskaraktär framgår tydligt när en läser den. Samarbetspartierna visar tydlig avsikt att militarisera polisen, skapa så kallade ”visitationszoner” och mer. Utöver det vill de splittra arbetarklassen mer genom invandrings fientliga lagar, som gör det svårare för de som flyr krig och imperialistiskt förtryck att få asyl eller bli svenska medborgare.

Alla dessa åtgärder avspeglar imperialismens allmänna kris, att den härskande klassen blir allt mer oförmågen att härska som förut och de förtryckta allt mer ovilliga att leva som förut. Klasskampen skärps i Sverige och internationellt ser vi hur motsättningar tillspetsas överallt. Vi kommunister måste lyfta kommunismens röda fana för att möta reaktionens svarta fana, vi måste ena arbetarklassen i allt större utsträckning för att möta reaktionens försök till att förlänga sitt liv. Reaktionärernas desperata försök att bevara sin makt och splittra arbetarklassen kommer mötas med motstånd på alla fronter, deras välde kommer oundvikligen krossas av historiens hjul.

Karl Fredriksson