De flesta partier och politiska föreningar tar glatt in nya rekryter utan att ställa några särskilda krav. Denna inställning har antagligen förstärkts av att partierna (och det politiska livet i övrigt) har tappat otroligt många medlemmar de senaste decennierna. Se bild nedan.

Men hur ska vi ställa oss? Vi har ingen brist på personer som vill ansluta sig och vi är inget parti men vi vill bygga ett parti. Ska vi ha de krav som KKP m.fl. partier ställt upp eller ska vi ha lägre krav?

Mao: ​​”Partiorganisationen bör vara sammansatt av proletariatets avancerade element; det borde vara en kraftfull avantgardeorganisation som är kapabel att leda proletariatet och de revolutionära massorna i kampen mot klassfienden.” (Mao Tsetung, citerad i Peking Review, Nr.36, september 3. 1971, s.4)

Ur A Basic Understanding of the Communist Party of China:

”Vårt parti är proletariatets avantgarde eftersom det är sammansatt av avancerade delar av proletariatet. Inte alla medlemmar av proletariatet kan ansluta sig till det, inte heller alla revolutionärer — det är bara de mest beslutsamma avancerade elementen inom proletariatet såväl som de som visa obegränsad hängivenhet för proletariatets historiska uppdrag som kan ansluta sig.”

”Obegränsad hängivenhet”? En kamrat ibland inte dyker upp eller ställer ibland ställer in av oklara skäl. Bör föreningen välja in en sådan person? En kamrat som inte vill mobilisera i sin egen omgivning eller inte vill ta ansvar för att leda någonting. Ska föreningen välja in en sådan kamrat?

Det spelar kanske mindre roll vad organisationen kallar sig, förening eller parti. Det skulle ju kunna vara så att det aldrig blir något parti om kraven på de kamrater som väljs in är för låga…