Ovanstående är namnet på en bok som utgavs av KKP:s förlag 1965 och kan läsas här.