Den 10 oktober i år intervjuades partisekreteraren i Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) i Support the People´s war in India. Det är en mycket lång och utförlig intervju, som ger massor av bakgrundsinformation till folkkriget i Indien. I det följande har bara det stycke som handlar om striderna från december 2020 till september 2021 översatts.

År 2020 genomförde PLGA (People´s Liberation Guerilla Army) 99 gerillaaktioner i hela landet. Bakhållet i Vimpa var ett stort bakhåll. PLGA eliminerade fyra soldater från den indiska armén, som i hemlighet hade utplacerats i skydd av polis-, paramilitära och kommandostyrkor förutom några av dessa styrkor i detta bakhåll. Detta är en ny och högre erfarenhet. PLGA genomförde 350 gerillaaktioner över hela landet från december 2020 till september 2021. Den utplånade 66 personer och skadade 85 personer från polisen, paramilitären och kommandostyrkorna. Den beslagtog 15 moderna vapen, tusentals ammunition och annan militär utrustning från fiendens styrkor. Bakhållet i Jeeragudem och Kadiyanar var stora aktioner och resten var små och medelstora. PLGA-styrkorna mötte polisen, paramilitära styrkor och kommandostyrkor i mer än 65 sammandrabbningar under denna period.

Vi måste särskilt nämna den politiska och militära betydelsen av Jeeragudem-bakhållet. PLGA delade upp de fientliga styrkorna som uppträdde i bataljonsstorlek (över 750 i antal) och eliminerade en pluton (28 i antal) styrkor och skadade ytterligare 31 i en annan pluton. Bakhållet innebar ett hårt motstånd mot Prahars avgörande attack som pågick från 2020 oktober till 2021 juni. Det kunde tillfälligt stoppa fiendens plan. Det ingav det revolutionära folket, partiet och PLGA tillförsikt i att vi kunde besegra ”SAMADHAN”-Praharoffensiven. Om en sådan maoistisk kampstil genomförs i alla gerillabaser och röda motståndsområden kan vi besegra SAMADHAN-offensiven.

PLGA:s styrkor tillämpade en försvarstaktik och undkom säkert från de tunga drönarattacker som polisen, paramilitären, kommandotrupperna, armén och flygvapnet utförde mot PLGA:s läger i kampområdet i Dandakaranya vid midnatt mellan den 14 och 15 april 2022. Det förekom storskaliga protester mot drönarattackerna i landet och i världen.

Under 2022 dödade PLGA-styrkorna fyra Jharkhand Jaguar-poliser i TCOC (Tactical Counter-Offensive Campaign – vår anm.) och i vedergällningsaktioner i de särskilda områdena Bihar-Jharkhand, östra Bihar-nordöstra Jharkhand och skadade ytterligare några som vedergällning för fiendens SAMADHAN-offensiv i Prahar.

I gränsområdet mellan Andhra och Odisha skadade PLGA fyra poliser i samband med fiendens ihärdiga kammande och attacker.

Under det senaste året har PLGA-styrkorna eliminerat 14 paramilitärer, kommandosoldater och specialpoliser i PLGA-styrkornas gerillaaktioner i olika gerillaområden. De skadade 54 paramilitärer, kommandosoldater och specialpoliser och beslagtog 7 AK-47-gevär och ammunition från dem.

I vissa kampområden genomförde folkmilisen gerillaaktioner på egen hand och tog vapen från fienden.

PLGA-styrkorna genomförde avsiktliga bakhåll, tillfälliga bakhåll, prickskytteaktioner, fällor, fjärrstyrda aktioner, sabotageaktioner, beslagtagande av fiendens förnödenheter, eliminering av informatörer, eliminering av kontrarevolutionärer, eliminering av folkets fiender, attackerade polisläger med granater och andra taktiker i TCOC och vedergällningsaktioner för att besegra den kontrarevolutionära ”SAMADHAN”-Prahar-offensiven. PLGA:s gerillakrig spelade en viktig roll för att skydda gerillabaser och RPC:er (revolutionära folkorgan – vår anm.).

Vi gav politisk och militär utbildning till PLGA-styrkorna. Vi firade PLGA:s 20-årsjubileum under hela året från den 2 december 2020 till den 2 december 2021.

Genom att ta upp folkets kamp och folkets krig med samordning kunde vi [och var i stånd till att] tillfälligt stoppa gruvdrift, industriprojekt, megadammsbyggen och turistcentra.

I vissa kampområden rekryterade vi ungdomar till PLGA i rekryteringskampanjen. Vi har genomfört dessa kampanjer varje år. När det gäller enhetsfronten hölls, som en del av konsolideringen av massorganisationer och RPC, representativa valmöten och konferenser för revolutionära massorganisationer på olika nivåer. Nya ledningskommittéer valdes. Folk firar varje år revolutionära dagar och protestdagar under ledning av partiet, PLGA och massorganisationerna den 26 januari, den 15 augusti, den stora Bhoomkal-kampdagen den 10 februari, Internationella arbetarkvinnodagen den 8 mars, Anti-imperialistdagen den 23 mars, Första maj, martyrveckan från den 28 juli till den 3 augusti, jubileumsveckan för partibildandet från den 21 september till den 27 september, den ryska oktoberrevolutionsdagen den 7 november, grundandet av PLGA:s från den 2 till den 8 december, och andra sådana dagar. Den 23 mars, den antiimperialistiska dagen, höll vi möten och program för att hedra kamraterna Bhagatsinghs, Rajgurus och Sukhdevs martyrskap, för att motsätta oss Rysslands aggression mot Ukraina och USA:s, EU:s och Natos krigshysteri och för att hälsa Filippinernas nya folkarmé på dess 53:e årsdag. Vi motsätter oss de brahmaniska hindutva-fascistiska krafterna som tränger in i kampområdena genom folkets kamp, vedergällning och gerillaaktioner. Vi bedriver propaganda och genomför vedergällningsprogram mot attackerna och massakrerna på dalit- och stamfolk. Flera antibrahmanska hindutva-fascistiska strider pågår i olika former över hela landet, från lokal till central nivå.