”Jag trivs inte med mina grannar”, ”Det är för mycket bråkiga ungdomar i området”, ”Området har dåligt rykte”, ”Mitt jobb är alldeles för tungt”, ”Jag trivs inte i min klass”, ”Min partner är för jobbig”. Slutsats? Jag tar den lätta vägen och hoppar över staketet till det grönare gräset på andra sidan.

En person som tänker och lever så riskerar att bli en ensam människa med en massa flyktiga relationer. Om en kamrat lever på det sättet så kommer han eller hon inte kunna bidra särskilt mycket till rörelsen. Vad arbetarklassen behöver är starka och kämpande organisationer med stark lokal förankring. De sociala relationer som organiseringen måste bygga på behöver utvecklas under åratal. Särskilt för nya organisationer där själva organisationsnamnen inte har någon inneboende dragningskraft är det särskilt viktigt att medlemmarna vårdar sociala relationer över längre tid.

Att ständigt fly istället för att stanna kämpa är vanligt men där helt förödande ur arbetarklassens perspektiv. Därför, bekämpa flyktmentaliteten, uppmana folk att stanna och bygga något att vara stolt över istället för att fegt fly undan svårigheterna.

Affischtexten.

EN MOT HUNDRA

Röda flottan (norra), under befäl av senior sergeant Vasily Kislyakov, beordrades att försvara en kulle. Snart inledde ett halvt kompani tyskar en offensiv mot denna kulle. En grupp av röda flottans män höll tillbaka ett hundratal fascister med välkalkylerad eld. Tyskarna ansatte kullen med granater och maskingevärseld men de röda matroserna tvingade tillbaka dem. Några timmar senare fick de återstående röda matroserna slut på ammunition. Kislyakov beordrade dem att dra sig tillbaka medan han själv var kvar för att täcka reträtten.

En exceptionell kamp av en modig man mot hundra brutala fascister började. Vasily Kislyakov träffade dem med maskingeväret med stor precision. När alla magasin var tomma tog han upp bajonetten. När patronerna tog slut letade han bland sina kamraters lik och plockade upp patroner. Med en sista granat i hand reste sig kamrat Kisljakov till sin fulla höjd och ropade: ”Pluton, attack! För moderlandet! För Stalin!” Tyskarna drog sig tillbaka. I det ögonblicket närmade sig hjälpen vår hjälte. Kullen var i våra händer. Vasily Kislyakov tilldelades senare titeln Sovjetunionens hjälte.