Läraren.se: ”Lärarnas yrkesetiska råd kräver att lärare ska undantas om Tidöavtalets lagförslag blir verklighet – det lagförslag som säger att kommuner och myndigheter ska rapportera människor utan uppehållstillstånd till polisen och Migrationsverket.
– Lärare kan se sig tvingade att bryta mot lagen, säger David Lifmark, Lärarnas yrkesetiska råd.

En form av fascism

Tidningen Syre: ”– För mig handlar det om en form av fascism, säger han till Syre. Bristande vandel. Så betecknas en av punkterna i Tidöavtalet som den nya regeringen tillsammans med SD vill utreda som en möjlighet att utvisa människor från Sverige. …

Attack mot fattiga

”– Bristande vandel är bara ett av flera sätt där de försöker misstänkliggöra hur människor lever. Framförallt människor som lever i fattigdom eller hemlöshet, eller de som har flytt eller flyttat till Sverige. … ”

”Bland förslagen som listas finns också att utreda möjligheten att begränsa rätten till kostnadsfri tolk för människor som har svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. I praktiken skulle det kunna innebära att en person som inte talar svenska eller har råd med privat tolk, fråntas möjligheten att exempelvis förklara sina hälsoproblem under ett besök på barnavårdscentral eller sjukhus. …”

Svensk apartheid

”– Tidöavtalet säger att du ska förstå att du är en gäst. Du ska förstå att du inte är svensk. Det är därför de pratar om gästfrihet. Men det är inte gästfrihet, det är ren och skär fascism.

… Att den nya regeringen och SD vill satsa på att ”stimulera återvandring” tolkar han som en av dessa signaler. Har du utländsk bakgrund är du inte önskvärd här. …
– Det skiljer sig inte så mycket från att en person säger stick tillbaka ditt hemland. Nu säger de bara det från riksdagen, säger Tanvir Mansur. …

– Ett annat ord för att beskriva vad de är ute efter är apartheid. Olika lagar, rättigheter och skyldigheter för människor beroende på om man har utländsk bakgrund eller inte, om man bor i en förort . Och det skulle jag säga är en form av apartheid. Det tycker jag vi borde prata mer om. Vad innebär det att ha olikhet inför lag?…

En annan punkt som många ifrågasätter i avtalet, under rubriken ”åtgärder för minskade tilldragningsfaktorer genom begränsade förmåner för ickemedborgare”, handlar om en utredning som bland annat ska få i uppdrag att föreslå en modell för ”kvalificering till välfärden”. Det går ut på att den nyanlända inte omedelbart ska kunna kvalificera sig till sociala förmåner och bidrag, utan ”kvalificeringen” ska ske gradvis.”

Mer repression i arbetarförorter

”En av de punkter i avtalet som inte enbart är ett utredningsförslag, utan en reform som skall genomföras, är så kallade visitationszoner. Det innebär att polisen, med beslut från åklagare, får utökade befogenheter att i ett visst begränsat område och under en begränsad tid visitera människor och fordon för att söka efter vapen och dylikt. Även om det av en del kan tolkas som ett verktyg för att skapa trygghet i ”utsatta” områden, är det något som gängkriminella lätt kan undvika, tror Tanvir Mansur, som själv är uppvuxen i Norsborg och i dag bor i Skärholmen, båda så kallade ”utsatta” områden. …
– Det som kommer att hända är att de kriminella kommer flytta på sig till områden utanför ’zonerna’. De faktiska kriminella kommer man inte hitta genom att visitera människor. Det är slöseri med polisens resurser. …”

Nedmonterar rättssäkerheten

Sveriges radio: ”Visitationszoner, dubbla straff för gängkriminella och anonyma vittnen. Det är några av de punkter på kriminalområdet som M, KD, SD och L har kommit överens om i Tidöavtalet. Försvarsadvokaten Abraham Zeito tycker att det är att nedmontera rättssäkerheten i Sverige.”

LUF: ”Den liberala kärnan i Sveriges rättspolitik slås sönder genom införandet av anonyma vittnen och kronvittnen, visitationszoner och ökad hemlig avlyssning. Utökad kameraövervakning och tiggeriförbud är inte någonting som hör hemma i ett liberalt samhälle.”