Förenade Maoistiska Internationella Konferensen: Internationella Kommunistiska Förbundet är grundat!

Internationella Kommunistiska Förbundets Politiska och Principförklaring