Resolution för en klasshälsning till världens folkkrig

Proletärer i alla länder, förena er! RESOLUTION FÖR EN KLASSHÄLSNING TILL VÄRLDENS FOLKKRIG Internationella Kommunistiska Förbundets I Konferens utsänder en levande klasshälsning till kommunisterna, kämparna och de revolutionära massorna som, under de marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partiernas ledning i Peru, Indien, Turkiet och Filippinerna, bevarar och utvecklar folkkrig, som står i främsta ledet för den proletära världsrevolutionen. … Fortsätt läsa Resolution för en klasshälsning till världens folkkrig