I. DET KOMMUNISTISKA PARTIET

United

§ 1. Den svenska arbetarklassen måste ha ett eget politiskt parti för att kunna avskaffa kapitalismen och upprätta ett socialistiskt samhälle, där arbetarklassen har makten. Kommunistiska Förbundet är en partibyggande organisation med detta syfte.

§ 2. Varje politiskt parti företräder klassintressen och vägleds av en ideologi. Vår ideologi är den historiska och dialektiska materialismen, den vetenskapliga socialism som ursprungligen utarbetades av Marx och Engels. Deras teorier vidareutvecklades av Lenin, vilket ledde till oktoberrevolutions seger och att den första socialistiska arbetarstaten upprättades. Den tredje etappen representeras av Mao Zedong, som ledde det kinesiska folket till seger mot den japanska imperialismen.  Mao Zedong vidareutvecklade marxismen – leninismen på en rad områden, både med avseende på vägen till socialismen och det socialistiska uppbygget.  Därför kallar vi oss också för maoister.

Marxismen-leninismen är ingen uppsättning dogmer utan en vägledning till handling. Därför strävar Kommunistiska Förbundet efter att ta fasta på marxismen-leninismens revolutionära kärna, lära av den kommunistiska rörelsens framgångar såväl som misstag, liksom att på ett skapande sätt vidareutveckla marxismen-leninismen på svenska förhållanden. Endast ett sådant parti kan utveckla en riktig politik både för att uppnå ett socialistiskt samhälle och för att försvara socialismen. Detta parti måste samtidigt vara ett proletärt internationalistiskt parti, som stödjer all kamp mot förtryck, utsugning och rasism i hela världen.

§ 3. Arbetarklassens och det kommunistiska partiet historiska uppgift är att skapa ett klasslöst, kommunistiskt samhälle. Kommunismen är ett samhälle, där ingen tillåts utsuga någon annan människa, ett samhälle där ojämlikheten mellan stad och landsbygd, mellan handens och hjärnans arbete och mellan man och kvinna har försvunnit. I det kommunistiska samhället  finns inte längre några klasser. Det kommunistiska partiet fyller inte längre någon uppgift utan avskaffas.

§ 4. Det socialistiska samhället är en övergångsperiod mellan kapitalism och kommunism. Kommunismens seger förutsätter att socialismen har segrat i hela världen, att den materiella grundvalen har säkrats och en fullständig omdaning av människors tänkande. I det kommunistiska samhället fördelas produktionens resultat rättvist: ”Av var och en efter förmågas – åt var och efter behov.”

1 COMMENT

  1. Läste första och andra avsnittet. Första låter bra men det andra är uppåt väggarna. Jag tror att de nyaste utvecklingarna har gått er förbi. Framförallt den alliansen som slöts mellan Kina och Ryssland – en sådan vidsträckt allians har aldrig funnits i världen. Pepe Escobar (som jag översatte för några dagar sen) skrev helt riktigt att den alliansen är också i militärt avseende överlägsen US/NATO alliansen.
    Huvudmotsättningen i världen är idag USA/NATO vs. Ryssland/Kina Såväl Putin som Xi är anti-imperialister och nationalister som upprätthåller principierna av Bandung konferensen som grundades faktiskt på Mao/Tschou Enlais principer. Bägge länder är nuförtiden kapitalistiskt (med vissa avvikelser in Kina från de socialistiska arvet) men i bägge länderna finns rätt starka kommunistiska partier/grupperingar som kämper för folkets/arbetarnas rättigheter MEN samtidigt stöder kampen mot världens huvudfiende. Och det gör jag också.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here