Gräv ner förbifarten också vid arbetarområdena!

Boende i Stockholms stora arbetarförorter utsätts för en systematisk diskriminering av företag och myndigheter. Staten och kapitalet håller sig med dubbelmoral. Det som gäller för en medborgare, gäller inte en annan. Ett exempel är Trafikverkets motrovägsbyggen i Stockholms utkanter.

Mångåriga krav på minskad trafik

Ända sedan slutet av sjuttiotalet har boende och lokalpolitiker i Tensta-Rinkeby krävt en minskning av biltrafiken på E18 som stör stora delar av bostadsområdena. En aktiv opinion har argumenterat mot utbyggnaden av en motorväg eller krävt att en kommande utbyggnad av E18 skulle förläggas i tunnel.

Argumenten har varit goda – skolor, förskolor och boende har störts av det ökade trafikbullret. Avgaser och partikelnivåer har legat på en riskabel nivå. Området har inte många geografiska fördelar som närhet till vatten eller ett centralt läge i staden förutom tillgången till Järvafältet med dess grönområden. Dessa områden har visserligen blivit mer och mer bullerstörda i och med att trafiken ökat på E18 genom åren men med sina skogar och koloniområden har de ändå uppskattats av de boende.

Nu har E18 byggts om och blivit motorväg, nio kilometer mellan Hjulsta och Kista till en kostnad av 3,5 miljarder. Innevånarnas krav på att motorvägen ska läggas i tunnel har avfärdats, stora grönområden har tagits i anspråk och en sexfilig motorvägt ligger nu mellan Järvafältet och Tensta-Rinkeby. Tiotusentals bilar passerar varje dag utanför de boendes fönster.

Hur kunde det bli så? I samband med ombyggnaden av E18 hade man chansen att få bort hindret mellan Järvafältet och de stora bostadsområdena, här hade man chansen att få stora ytor byggbar mark nära tunnelbanan, här hade man chansen att ge ett lyft åt två bostadsområden som verkligen behöver förbättras.

Stora trafiksatsningar i Norra Stockholm

Trafikverket (före detta Vägverket) har gjort flera stora utbyggnader i Stockholms norra delar under de senaste 10 åren. Norra länken har precis öppnat mellan Norrtull och Värtan och kommer minska biltrafiken både på Östermalm och i Lilljansskogen, samtidigt som Lidingöborna kommer att få avsevärt förbättrade förbindelser. Norra länken är fem kilometer lång, fyra av dem har förlagts i tunnel. 2008 färdigställdes Norrortsleden. Av de 15 kilometerna väg lades 3,2 kilometer i tunnel genom Sollentuna och Täby Kyrkby.

Vägverket genomför alltså stora och kostsamma tunnelsatsningar för att förbättra boendemiljöerna på Östermalm, Sollentuna och Täby.

Men då vägen skulle dras vid Tensta och Rinkeby fanns det inte pengar för att bygga vägen i tunnel. Det fanns en opinion för en tunnellösning, naturskyddsföreningen och miljöpartiet agerade och de lokala partiföreningarna i Tensta-Rinkeby krävde att motorvägen skulle ner under marken. Men Trafikverket vägrade hårdnackat att tillmötesgå dessa krav och hotade till slut på ett ultimativt sätt att helt låta bli att bygga om vägen om Stockholms stad inte accepterade en motroväg i ytläge. Staden kapitulerade och sköt till en del pengar för att få några mindre sträckor överdäckade men nu ligger vägen där framför näsan på de boende.

Trafikverket har tydligen olika utgångspunkter för sina bedömningar när man bygger nya vägar. Tunnlar genom rika områden – ytläge förbi områden där de fattiga bor.

Förbifart Stockholm

Det har varit mycket diskussioner om Förbifart Stockholm, diskussioner som främst handlat om de stora kostnaderna för detta vägbygge men det är också värt att notera att Trafikverket även i detta projekt bygger olika beroende på vilka områden som ligger i närheten. Vägen är 21 kilometer lång och hela 18 av dem kommer enligt planen att ligga i tunnel. Hela sträckningen i Ekerö Vällingby, Backlura, Kälvesta och Barkarby byggs i tunnel men de tre kilometrarna som ligger ovan jord är de vid Hjulsta/Tensta och vid Akalla/Husby.

Hjulsta kommer att få en av Sveriges mest belastade trafikplatser med uppskattningsvis 200 000 fordon som passerar varje dygn. Trafikplatsen ska byggas i tre våningar och ligger bara några hundra meter från de stora bostadsområdena på Tenstavägen, Hjulsta backar och Hidinge backe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here