Upprop: Vakna Järvabor! Vill vi verkligen ha Förbifart Stockholm, en sexfilig motorled?

Järvafältet kommer att omringas av trafikleder. Förbifart Stockholm planeras komma upp ur tunneln i Akalla och Hjulsta. Minst 140 000 bilar ska passera dagligen.

Luftmiljön i tunneln bedöms bli 50-100 gånger värre än på Hornsgatan. Samma luft väller sedan ut i Akalla och Hjulsta. Det betyder mängder av skadliga avgaser, cancerframkallande ämnen och buller. Studier visar att stora trafikleder nära skolor och bostäder ökar risken för astma, bronkit och koncentrationssvårigheter hos barn.

Under minst tio års byggtid kommer vi att bli utsatta för sprängningsbuller. Alltsammans på bekostnad av kollektivtrafiken. Redan nu lägger SLL ner busslinjer och stoppar nya projekt. Klimatmålen kommer inte att hållas om Förbifart Stockholm byggs.

Välkommen till en diskussion om Förbifart Stockholm och gratis visning av Naomi Kleins film This Changes Everything  den 2 november kl 18.00 i Husby träff.

Kom med i den globala klimatmanifestationen den 29 november i kampen för en bra kollektivtrafik och mot Förbifarten.

Norra Järva Stadsdelsråd, Trevliga Porkala, Initiativgruppen Gräv ner Förbifarten i Hjulsta, Föreningen för den Gulliga folkrörelsen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here