Stoppa vräkningarna i Tensta! Återkalla stämningarna!

Först sa stadsdelsnämnden och Svenska Bostäder att det inte fanns några lägenheter till de familjer med korttidskontrakt som skulle vräkas i Tensta i Stockholm. Efter omfattande protester så fanns det plötsligt lägenheter men bara till de som haft kontakt med socialen sedan tidigare.

De avtal som en del familjer nu under hot tvingats skriva på är under all kritik, i vissa fall med två veckors uppsägningstid och med en hyreslängd på max ett år. Men den värsta situationen har de familjer som inte har haft kontakt med socialen som Svenska Bostäder nu vill vräka med hjälp av domstol. För att lagligt kunna kasta ut familjerna på gatan med våld så har Svenska Bostäder stämt flera hyresgäster. Svenska Bostäder behöver domstolsbeslut om avhysning som kronofogden och polisen kan använda. Flera familjer har inte vikt sig för hoten och skadeståndskraven och bor kvar.

Situationen är inte på något sätt löst som en del har låtit påskina i medierna. Familjerna som ockuperar sina lägenheter behöver stöd i kampen. Vi måste sätta fart på kampen för att Svenska Bostäder skall återkalla stämningarna. Kampen för att försvara de som har det sämst är en kamp som alla arbetare tjänar på. En dag står man där själv öga mot öga med kronofogden. Hur fräcka kapitalisterna vågar vara avgörs av hur väl vi försvarar oss i de nuvarande klasstriderna.

Ingen skall ställas på gatan!

Stoppa vräkningarna!

Återkalla stämningarna!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here