Kommunistiska Föreningen arrangerar regelbundet studiecirklar i marxismens klassiker. Deltagarna träffas varje eller varannan vecka och läser och diskuterar tillsammans marxistiska texter. Studiecirklarna brukar börja med Marx & Engels kommunistiska manifestet och deltagarna bestämmer sedan gemensamt vad man fortsätter med. Beroende på intresse så kombineras cirklarna med sociala, politiska eller kulturella aktiviteter.

Alla är välkomna och förkunskaper behövs inte.

Fyll i formuläret eller skicka ett mejl till: kommunisten@riseup.net