Har kommunismen dödat 150 miljoner människor runt om i världen?

Vakthunden Staffan Skott

En av de mest aktiva spridarna av lögner om kommunismen i Sverige är socialdemokraten Staffan Skott som har arbetat för Aftonbladet och som har skrivit en bok med titeln: “Aldrig mer! En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten”. Staffan Skott påstår att “kommunismen” har “dödat” 150 miljoner människor. Redan formuleringen av påståendet avslöjar vad syftet är. Det är inte i första hand några specifika historiska rörelser i olika länder som angrips utan “kommunismen” i allmänhet. Det är själva idén om ett klasslöst kommunistiskt samhälle som ska förvandlas till något negativt i det allmänna medvetandet.

När Staffan Skott räknar samman döda räknar han först och främst med “världens största enskilda massmord”1 och med det menar han det socialistiska Kinas andra femårsplan 1958–1962 (Det stora språnget framåt). Staffan Skott skriver om “mord” och man kan förmoda att han vet att begreppet “mord” innefattar ett avsiktligt dödande. Detta verkar han ju inte själv tro på men det är väl inte så noga med begreppen om man arbetar med det ärevördiga projektet att rädda kapitalismen från undergång?

Enligt Staffan Skott så dog 45 miljoner människor som en följd av den andra femårsplanen. Kina var exremt fattigt på den tiden och det dåvarande Kinas kommunistiska parti (KKP, idag borgerligt revisionistiskt) försökte råda bot på detta bl.a. genom att utveckla folkkommuner i vilka resurser skulle kunna samlas för att industrialisera landet med kollektivjordbruk som grund. Stora kollektiva projekt genomfördes för att hindra översvämningar och ordna med bevattning i stora områden. Syftet med detta var bl.a. att garantera livsmedelsförsörjningen och hindra svältkatastrofer i framtiden. Mitt under planens gång inträffade extrem torka i en del av landet och dessutom stora översvämningar vilket orsakade livsmedelsbrist. Dessutom saboterade den nya borgerliga revisionistiska ledningen i Sovjet många stora projekt genom att skicka hem sina ingenjörer etc. Det finns ingen statistik som entydigt visar att det funnits en stor överdödlighet under perioden 1958-19622. Det finns däremot statistik3 som visar att 1958, 1959, 1960 och 1961 levde respektive 653,460,000, 660,120,000, 662,070,000 och 664,570,000 personer i Kina vilket ger en ökning med 11,100,000 personer. Staffan Skotts påstående om 45 miljoner döda under den första femårsplanen är ett rent påhitt. De böcker på samma tema som Staffan Skott hyllar och släppts under senare år (Frank Dikötter, Jasper Becker) svartmålar utvecklingen under den andra femårsplanen bl.a. med hjälp av enskilda tragiska berättelser från olika håll i det enorma landet. Den livsmedelsbrist som uppstod under 1959 var troligen den sista i Kinas historia just på grund av vad som genomfördes under den andra femårsplanen. På en konferens 1959 (Lushan) diskuterade KKP olika problem som uppstått under arbetet med femårsplanen. Dessa problem lyfts så klart ofta fram. Självklart gjordes många fel men under den andra femårsplanen som man måste dra lärdom av men den var i det stora hela en framgång och socialismen förbättrade livet för hundratals miljoner människor och räddade4 på det sättet massor med liv.

Exemplet Kina är bara ett men vi kan ändå med bestämdhet säga att svaret på frågan är nej, kommunismen har inte “dödat” 150 miljoner människor runt om i världen. Det är precis tvärtom, den kommunistiska läran (marxismen) har genom att tillämpas räddat livet på miljoner runt om i världen. Personer som Staffan Skott m.fl. är politiskt sett en sorts kapitalets vakthundar som har gjort till sitt livsprojekt att rädda kapitalismen genom att svartmåla alternativet.

1 https://staffanskott.wordpress.com/tag/folkmord/

2 Mobo Gao, The battle for Chinas past, s 85, s 142.

https://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2019/06/battle-for-chinas-past.pdf

3 Mobo Gao, The battle for Chinas past, s 85, s 141.

https://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2019/06/battle-for-chinas-past.pdf

4 Mobo Gao, The battle for Chinas past, s 87.

https://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2019/06/battle-for-chinas-past.pdf

2 KOMMENTARER

    • Folk slutar inte sympatisera med kommunismen, fan också, vi måste öka på så att folk fattar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här