Vad är demokratisk centralism?

Den demokratiska centralismen är en kommunistisk organisationsprincip som måste tillämpas flexibelt i olika former av organisering. En del typer av organisationer kräver mer demokrati/frihet och mindre disciplin/centralism och tvärtom. Ett slagkraftigt parti kräver en högre disciplin och massorganisationer lägre osv.

Vad innebär det mer specifikt?

Den innebär att man ser demokratin/friheten i ett växel­förhållande till centralismen/disciplinen och att de utgör de motsatser i en enda företeelse. De står i motsättning men är samtidigt förenade och man får inte ensidigt betona den ena på bekostnad av den andra. Man kan inte vara utan demokrati men inte heller centralism. Man kan inte undvara frihet och inte heller kan man undvara disciplin.

Förening av de­mokrati och centralism, av frihet och disci­plin, utgör alltså den demokratiska centralismen.

Hur tillämpas den demokratiska centralismen vanligen i ett kommunistiskt parti?

De principer man brukar följa är följande:

  1. individen är underordnad organisatio­nen,
  2. minoriteten är underordnad majorite­ten,
  3. den lägre nivån är underordnad den högre nivån och
  4. alla medlemmar är underordnade Cen­tralkommittén.

3 KOMMENTARER

  1. Jag tycker det saknas en viktig del i listan av hur det tillämpas och det är att dem lägre instanserna kan överklaga högre instansers bestämmelser samt att högre instanser måste ge regelbundna rapporter om verksamheten till lägre instanser. Så gjorde SKP under det revolutionära uppsvinget under mellan krigstiden i alla fall.

    Utan inre demokrati – ingen revolutionär skolning. Utan disciplin – ingen revolutionär handling. Kommunistiska Partiets inre struktur bygger på den demokratiska centralismens principer: fullständig frihet i diskussioner, fullständig enhet i handling.

    • Ja det är inga stadgar utan några principer för det löpande arbetet. Rapportering måste finnas åt båda håll. “Fullständig frihet”? “fullständig enhet”? Friheten är ju aldrig absolut, inte heller enheten. I praktiken måste det ändå finnas vissa ramar och ledning men håller med om att grundinställningen måste vara fri diskussion som en del av den inre demokratin. Det här med att överklaga beslut och SKP, var kan man läsa om det?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här