Vad är proletär internationalism?

Brasilianska kamrater genomförde nyligen en stödaktion för Theo som är fängslad på grund av arbete med Frankrikes Maoistiska Kommunistparti.

Det proletära internationalismens anda präglas av insikten att världsrevolutionen endast kan lyckas om proletariatet i de kapitalistiska länderna förenar sig med folkens befrielsekamp i de koloniala och halvkoloniala länderna och om proletariatet i de koloniala och halvkoloniala länderna stöder proletariatets kamp i de imperialistiska länderna.

Vi måste omsätta denna linje i praktiken och förena oss med proletariatet i alla de koloniala, halvkolonia länderna och med proletariatet i de imperialistiska länderna. Utan denna enhet är det inte möjligt att störta imperialismen och befria vår klass och världens nationer och folk. Detta är vår internationalism, den internationalism med vilken vi bekämpar borgerlig nationalism i de imperialistiska länderna och inskränkt patriotism i de koloniala och halvkoloniala länderna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här