Det finns flera organisationer som på olika sätt arbetar med att stötta de som tvingats fly på grund imperialismens krig och exploatering. För kommunister är det självklart att stödja de som flytt och stärka solidariteten med alla som drabbats av imperialismens framfart. Faktum är också att de afghanska ungdomarnas kamp också har varit framgångsrik och att vi bör lära av dem på olika sätt.

Ung i Sverige är troligen den organisation som är mest känd i flyktingkampen. Av vad som framgår på facebook så har de inte haft så mycket öppna aktiviteter det senaste året. Förra året hade den en del protester och de hade också en protest mot utvisningar i maj Märsta utanför Stockholm. Så här beskriver de sig själva: ”Vi är unga i Sverige som flytt hit från våld och förföljelse. Många av oss kom 2015 och har försökt hitta hem här. … Vi kom hit för att vi var tvungna. Man väljer inte att fly, att bli jagad av Talibaner eller att vara nära att mista livet på medelhavet. … Vi är unga i Sverige med hopp om att få en framtid.”. Man får antagligen lättast kontakt med dem genom att skicka ett meddelande via facebook. För den som vill hjälpa till finns Ung i Sveriges sympatisörer som står som medvärd på olika evenemang under den senaste tiden.

Liv utan gränser organiserade sittstrejken på Norra Bantorget i Stockholm och beskriver sig själva så här: ”Vi är ett nätverk av asylsökande barnfamiljer från Afghanistan. Många av oss kom till Sverige 2015 men lever fortfarande i ovisshet och osäkerhet. Vi vill protestera mot utvisning av familjer, barn och kvinnor.”. Man kan kontakta Liv utan gränser via epost: livutangranser@gmail.com. Liv utan gränser var med organiserade den stora manifestationen på Sergels torg, ”Vi vill stanna – mer än plåster 10/9”. Det kommer säkert fler evenemang som man kan hitta på deras evenemangslista.

”Nätverket nu är det nog!”, kräver amnesti för Sveriges ensamkommande ungdomar, samt ett stopp för tvångsdeportationerna till kriget i Afghanistan. Nätverket har varit med och organiserat ”Marsch för mänsklighet” och ”Afganska liv räknas” nu i september och fler evenemang kommer säkert upp på deras evenemangslista så småningom. Vill man hjälpa till så kan man ringa 0767933525 mejla evamarta@live.se.

Musiker mot rasism. ”Musiker Mot Rasism är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arrangerar galor, konserter och evenemang mot rasism och för mångfald.” Epost: info@musikermotrasism.se.

”Föreningen Stöttepelaren”
är en ”ideell organisation som samlar in och fördelar medel för ensamkommande barn och ungdomar framför allt från Afghanistan bosatta i Sverige.” Skänk pengar! Bankgiro 5228-238, Swish 123 583 19 04, Bankkonto SEB 5368 11 065 76. Epost: info@stottepelaren.se.

I facebookgruppen ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” planeras en ”Circle of silence” den 1/10 på olika håll i Sverige. Segels torg kl 17.00-18.00.

Frivilliga familjehem.
”Vi söker frivilliga familjehem, vi stöttar ensamkommande ungdomar, Swish 123 688 97 86”. Ring 073-971 90 10, kerstig@gmail.com.

”Tusen barn -tusen drömmar – ett initiativ av civilsamhället”
. ”De kom 2015 tillsammans med sina familjer. Flera familjer flydde från hedersförtryck som ex tvångsgifte. Idag har de alla utvisningsbeslut till Afghanistan ett av världens farligaste länder att vara barn eller kvinna.”. Kontakt: kompisfalun@gmail.com.

Hjälp till de som deporteras. ”De unga som tvångsdeporteras har ofta inget när de åker. Vårt mål är att varje person som tvångsdeporteras ska ha 100usd+powerbank.”

Ensamkommandes riksförbund
. ”Ensamkommandes Riksförbund är en paraplyorganisation som just nu består av 14 lokalföreningar och skapades av och för ensamkommande ungdomar.”. Ring 070-881 09 98.

Förbundet tillsammansskapet. ”Förbundet Tillsammansskapet verkar för en rättvis och jämlik värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika villkor. Det gör vi genom organisering. Organisering är att människor, demokratiskt, bygger jämlika relationer, och på så vis tillsammans stöttar varandra i vardagen, samt formulerar politiska krav och lösningar. Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja medlemsgruppernas organisering, och sprida organisering till lokalsamhällen där rörelsen ännu inte är etablerad. Förbundet Tillsammansskapet är religiöst och partipolitiskt obundet.”.