OM

Kommunistiska Föreningen är en förening som har ett kommunistiskt klasslöst samhälle som mål. Vi arbetar för att driva fram klasskampen i vår vardag och för att ena kommunister runt om i landet och bilda ett landsomfattande förbund.

Kontakt: kommunisten@riseup.net