Teori

Om historiematerialismen: Teser om Feuerbach

Karl Marx -Teser om Feuerbach - 1845 1 Huvudfelet med all hittillsvarande materialism (Feuerbachs inräknad) är att föremålet, verkligheten, sinnevärlden, bara uppfattas som objekt eller som...

Varmed skall man börja?

Vladimir I. Lenin 1901 Källa: Lenins kamp mot "ekonomisterna" Senast uppdaterad: 030719 På senare år har frågan "vad bör göras?" ansatt ryska socialdemokrater med speciell envishet. Frågan...