Marx

1842 Förslag till ny skilsmässolag
1843 Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin
1843 Om judefrågan
1844 Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning
1844 Kritiska randanmärkningar till artikeln “Kungen av Preussen och socialreformen”
1844 Ekonomisk-filosofiska manuskript
1844 Ur “Den heliga familjen” eller “Kritik av den kritiska kritiken mot Bruno Bauer et consortes 1844-45” (Marx och Engels)
1845 Teser om Feuerbach
1846 Den tyska ideologin (Marx och Engels)
1847 Filosofins elände
1847 Om Polen (Marx och Engels)
1847 Lönearbete och kapital
1848 Det kommunistiska partiets manifest
1848 Tysklands kommunistiska partis krav
1849 Marx inför rätta. Köhlnerprocessen mot de rhenska demokraternas utskott
1850 Centralledningens hänvändelse till förbundet (mars)
1850 Centralledningens hänvändelse till förbundet (juni)
1850 Klasstriderna i Frankrike 1848-1850
1852 Louis Bonapartes adertonde Brumaire
1852 Brev från Marx till J. Weydemeyer
1853 Det brittiska herraväldet i Indien
1854 Det revolutionära Spanien
1856 Tal vid firandet av “People’s Paper”
1857 Inledning till kritiken av den politiska ekonomin
1857 Det indiska upproret
1858 Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
1859 Till kritiken av den politiska ekonomin. Första boken, om kapitalet
1859 Det nordamerikanska inbördeskriget
1861 Kapitalet. Fjärde boken. Teorier om mervärdet (urval)
1864 Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen
1864 Kapitalets produktionsprocess [Ekonomiska manuskript]
1871 Pariskommunen
1875 Kritik av Gothaprogrammet