Filippinerna: De revolutionära kommittéerna utvecklas som en ny stat i tusentals byar

Ett stort massdeltagande i revolutionära massorganisationer är enligt Filippinernas kommunistiska parti en nyckelfaktor för att bygga upp revolutionära kommittéer med hjälp av Nya folkarmén.

De revolutionära kommittéerna har olika mat- och hälsoprogram och tillverkar t.ex. olika proteser. De har även utbildnings- och kulturprogram, rekreationsprogram och genomför revolutionära bröllop, etc.

De olika revolutionära organisationerna för arbetare, bönder, kvinnor, ungdomar, barn, urbefolkningen och andra sektorer är grunden för den politiska maktens organ.

I de många tusen byar bygger de revolutionära krafterna upp den politiska makten och dess organisationer. De håller val för att skapa sina revolutionära kommittéer med underkommittéer för utbildning, organisation, hälsa, jordreformer, kultur, lösning av tvister, miljöskydd och säkerhet.

Dessa politiska maktorgan i många tusen byar och vissa städer utgör People’s Democratic Government (PDG).

Med hjälp av agrarrevolutionen, den väpnade kampen och massorganisationerna byggs den  politiska maktens organ under ledning av det proletära partiet och med medverkan av folkarmén.

Läs mer om revolutionen i Filippinerna här:
https://ndfp.org/
https://prwcinfo.wordpress.com/
https://cpp.ph/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här