Uttalanden från det

Internationella Kommunistiska Förbundet

Det Internationella Kommunistiska Förbundet grundades av 15 marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i 14 olika länder, som en organisation för det internationella proletariatets kamp för att rekonstituera den Kommunistiska Internationalen och förena den internationella kommunistiska rörelsen under maoismen. Nedan finner du ett arkiv av uttalanden från det Internationella Kommunistiska Förbundet översatta till svenska.