Välj en sida

Teori

Utan en revolutionär teori kan det inte heller finnas någon revolutionär rörelse. Föreningen ämnar att göra Marxismens teoretiska verk tillgängliga från en tillförlitlig källa. Här ger vi en begränsad lista över Marxismens klassiker och kontemporära texter som är av relevans för den revolutionära rörelsen. Samlingen saknar i nuläget flera viktiga inlägg från vår revolutionära teori, och kommer uppdateras.

 

Perus Kommunistiska Parti

1988 Om Marxismen-Leninismen-Maoismen

 

Marx

1842 Förslag till ny skilsmässolag
1843 Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin
1843 Om judefrågan
1844 Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning
1844 Kritiska randanmärkningar till artikeln ”Kungen av Preussen och socialreformen”
1844 Ekonomisk-filosofiska manuskript
1844 Ur ”Den heliga familjen” eller ”Kritik av den kritiska kritiken mot Bruno Bauer et consortes 1844-45” (Marx och Engels)
1845 Teser om Feuerbach
1846 Den tyska ideologin (Marx och Engels)
1847 Filosofins elände
1847 Om Polen (Marx och Engels)
1847 Lönearbete och kapital
1848 Det kommunistiska partiets manifest
1848 Tysklands kommunistiska partis krav
1849 Marx inför rätta. Köhlnerprocessen mot de rhenska demokraternas utskott
1850 Centralledningens hänvändelse till förbundet (mars)
1850 Centralledningens hänvändelse till förbundet (juni)
1850 Klasstriderna i Frankrike 1848-1850
1852 Louis Bonapartes adertonde Brumaire
1852 Brev från Marx till J. Weydemeyer
1853 Det brittiska herraväldet i Indien
1854 Det revolutionära Spanien
1856 Tal vid firandet av ”People’s Paper”
1857 Inledning till kritiken av den politiska ekonomin
1857 Det indiska upproret
1858 Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
1859 Till kritiken av den politiska ekonomin. Första boken, om kapitalet
1859 Det nordamerikanska inbördeskriget
1861 Kapitalet. Fjärde boken. Teorier om mervärdet (urval)
1864 Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen
1864 Kapitalets produktionsprocess [Ekonomiska manuskript]
1871 Pariskommunen
1875 Kritik av Gothaprogrammet

 

Lenin

1899 Om strejker
1901 Varmed ska man börja?
1902 Vad bör göras?
1908 Marxism och revisionism
1909 Materialism och empiriokriticism
1913 Arbetarklassen och den nationella frågan
1913 Marxismens tre källor och tre beståndsdelar
1916 Imperialismen och socialismens splittring
1916 Imperialismen som kapitalismens högsta stadium
1916 Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt (teser)
1917 Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen
1917 Om dubbelväldet
1917 Om paroller
1917 Staten och revolutionen
1917 Om kompromisser
1918 Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky
1920 ”Radikalismen” – kommunismens barnsjukdom
1923 Om vår revolution

 

Mao

1926 Analys av klasserna i det kinesiska samhället
1927 Rapport om en undersökning av bonderörelsen i Hunan
1928 Hur kommer det sig att röd politisk makt kan existera i Kina?
1928 Kampen i Chingkangbergen
1929 Om korrigering av felaktiga idéer i partiet
1930 En enda gnista kan tända en präriebrand
1933 Ägna uppmärksamhet åt ekonomiskt arbete
1933 Hur man skiljer mellan klasserna på landsbygden
1934 Vår ekonomiska politik
1934 Sörj för massornas välfärd, ägna uppmärksamhet åt arbetsmetoderna
1935 Om taktiken mot den japanska imperialismen
1936 Strategiska problem i Kinas revolutionära krig
1936 Ett uttalande till Chiang Kai-sheks uttalande
1937 Kinas kommunistiska partis uppgifter under den period då försvaret mot Japan pågår
1937 Vinn de miljonhövdade massorna till den antijapanska nationella enhetsfronten
1937 Om praktiken
1937 Om motsättningar
1937 Politik, åtgärder och perspektiv för motståndet mot den japanska invasionen
1937 För mobilisering av nationens alla krafter för seger i försvarskriget mot Japan
1937 Bekämpa liberalismen
1937 Brådskande uppgifter efter upprättandet av samarbetet mellan Kuomintang och kommunisterna
1957 Om den riktiga behandlingen av motsättningarna inom folket
1967 Citat ur ordförande Maos verk