Om Kommunistiska Föreningen

Det saknas ett Kommunistiskt Parti idag i Sverige. Det saknas ett Kommunistiskt Parti, som återknyter till den revolutionära teoribildning, som inleddes med Marx och Engels och den Första internationalen, fortsatte med Lenin, Stalin och Komintern och som utvecklats av Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Parti under hans ledning och genom de folkkrig som pågår i världen idag i Peru, Turkiet, Indien och Filippinerna. Det saknas ett Kommunistiskt Parti som anknyter till de revolutionära traditionerna i Sverige.

Kommunistiska Föreningen grundades år 2014 för att bistå processen för att rekonstituera Sveriges Kommunistiska Parti. Föreningen grundar sig på marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen som den definierades av Perus Kommunstiska Parti under Ordförande Gonzalos anförarskap. Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått i över 40 år. Kommunistiska Föreningen är ett resultat av denna kamp och vi förstår vårt ansvar att hålla maoismens fana högt i vår del av världen. Kommunistiska Föreningen är en medlem av det Internationella Kommunistiska Förbundet.

Kontakta oss via kommunisten@riseup.net!