Valet i Colombia: Maoisterna förbereder för revolutionen med valbojkott medan opportunisterna hyllar Gustavo Petro

Opportunisten Gustavo Petro vann valet i Colombia i juni. Han hyllas som en “vänsterpresident” av Kommunistiska Partiet och tidningen Internationalen.

Texten på gatan lyder “Val nej, förbered folkkriget”.

Maoisterna i Colombia förbereder folkkrig och har genomfört en valbojkott. De beskriver hur de ser på läget på sidan El Comunero. Man kan lugnt säga att de inte hittar något progressivt i Gustavo Petros politiska program.

“Ännu en valfars i Colombia har kommit till sitt slut. Mitt i ett växande folkligt missnöje uttryckt i stora massuppror de senaste åren och en skarp kamp inom de härskande klasserna för att definiera vem som ska administrera den colombianska staten … har opportunisten och representanten för den colombianska storbourgeoisins byråkratiska fraktion vunnit: Gustavo Petro.”

Gustavo Petro: “uppmanar att i Colombia främja vad han kallar ‘mänsklig kapitalism’; hans löjliga löften … att åta sig att inte expropriera; hans järnhårda försvar av de gamla stora borgerliga och godsägarinstitutionerna, inklusive sådana reaktionära och kärninstitutioner för den gamla staten som polisen och armén; och deras underkastelse för en landsomfattande dominans av Yankee-imperialismen; hans uppmaning till nationell försoning, som inte är något annat än det gamla revisionistiska mantrat om försoning och klasssamarbete i stället för läran om klasskamp; hans löften om jordbruksreformer som i huvudsak lämnar markkoncentrationen intakt och som tjänar imperialismen, den byråkratiska kapitalismen och godsägarna; hans allianser och nära förbindelser med framstående representanter för storbourgeoisin och markägarna som han har svurit att bekämpa i sitt tal (som Gaviria, Barreras, Benedetti, Hommes, Leyva, Jattin, Suarez Corzo, Calle Demoya, Bedoya, etc. ); bland många andra skäl visar de att denna regering inte representerar den förändring som det colombianska folket längtar efter och att det kommer att vara en tidsfråga innan denna nya illusion förvandlas till frustration och hoppet om förändring övergår i indignation och raseri mot detta vidriga bedrägeri, vilket oundvikligen kommer att uttryckas på gatorna.”

Antalet röstande i den andra valomgången var 41,83 % men brukar överstiga 50 % och i den sista valomgången 2018 var det 46,07 %. Det är en mindre del av befolkningen som har valt presidenten. Av 39 miljoner röstberättigade colombianer har 11 291 986 röstat på Petro.

“Det är dock viktigt att betona att det inom dessa enorma folkmassor som avstår att rösta det inte bara finns de som gör det spontant och omedvetet. Ungdoms-, student- och arbetarsektorer, bland andra, främjade aktivt i vissa städer i landet bojkottaktioner mot valfarsen genom aktiviteter av agitation och revolutionär och kommunistisk propaganda, som syftar till att höja massornas medvetandenivå och gå från spontan bojkott till en medveten och beslutsam bojkott som fördömer bluffen med valfarsen och tillkännager den revolutionära vägen i landet. Under dessa månader av intensiv politisk propaganda, har teamet från El Comunero spelat in olika anti-valaktioner och till försvar för folkrörelsens självständighet, såsom graffiti, affischering, symbolisk bränning av valurnor, sabotage av politisk propaganda, samtal … som visar den aktiva närvaron av revolutionära krafter i landet som fördömer valfarsen och uppmanar till uppbyggnaden av ett nytt samhälle.”

Bilder från valbojkottskampanjen nedan. Aktiviteter har bland genomförts i den största staden Bogota och den näst största Medellin.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här