Redaktionen för Kommunisten har fått in en svensk översättning av den internationella affischen för kampanjen att fira 130-årsdagen av Ordförande Mao Tse-tungs födelse, vi publicerar den här för spridning. 

Leve 130-årsdagen av Ordförande Mao Tse-tungs födelse!
Leve maoismen!
Fira 130-årsdagen för Ordförande Maos födsel genom att resa högt, försvara och tillämpa maoismens fana i kampen mot imperialismen, revisionismen och världsreaktionen med att utveckla den proletära världsrevolutionen!