Academedia, Sveriges största friskolekoncern, meddelade den 3 maj i sin delårsrapport för perioden juli 2023 till mars 2024 att deras intäkter ökade med 10 procent till 4,2 miljarder kronor under januari till mars i jämförelse med samma period förra året. Även deras vinster ökade med 60 miljoner kronor till totalt 422 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter uppgifter forsa fram gällande friskolornas undermåliga utbildning samt brist på lärare och undervisningsmaterial.

Academedia äger allt från förskolor till grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Totalt äger de 800 skolor som huserar 300 000 elever och cirka 17 000 anställda. Några av de större skolkedjorna inkluderar gymnasieskolorna Rytmus Musikgymnasium, Cybergymnasiet, NTI-gymnasiet samt förskolorna och grundskolorna Pysslingen, Noblaskolan och såklart många fler. Allt som allt omsätter deras verksamheter årligen totalt 16,8 miljarder kronor och gör en vinst på 1,7 miljarder kronor om deras intäkter och vinster från januari-mars fortsätter vara lika stora resten av året. Om denna vinst istället skulle läggas på löneökning hos de anställda lärarna och annan personal så skulle alla årslöner kunna höjas med 100 000 kronor. Dock sänks lönerna för lärare istället, idag tjänar många lärare knappt 30 000 kronor i månaden, samtidigt som Academedias VD Marcus Strömberg fick in upp emot 12 miljoner 2023 vilket motsarar över 30 lärarlöner. En löneökning på 100 000 för lärarna skulle motsvara en procentuell löneökning på 30%.

Senaste man fick läsa om Academedia i nyheterna var i februari i år när kapitalisten Roger Akelius skulle köpa ut den största ägaren av Academedias aktier, en av de planer som Akelius hade lagt fram med företaget var att satsa på att lobbya för att installera en ny lag som tillåter friskolor att ta betalt för sina utbildningar. Samtidigt som detta, i ett försök att inte bli hatad av det svenska folket som någon som ytterligare vill barbarisera och haverera det svenska skolsystemet så meddelade han även att han hade som avsikt att öka lärartätheten och att skolklasserna skulle delas in i mindre grupper med färre elever. Detta senare uttalande ledde dock till att Academedias aktiekurs började störtdyka och Akelius blev tvingad av de nuvarande ägarna att avbryta affären.

Samma månad som Akelius-affären avslöjades det att Academedia har bedrivit vilseledande gymnasieansökningshemsidor där man lurat barn som ska söka gymnasium efter högstadiet genom att ha flera olika guider på internet som sägs ska hjälpa ungdomar välja rätt utbildning för dem, dock så har dessa hemsidor endast visat skolor från Academedia som alternativ, utan att vara öppna med detta.

Mitt i allt detta fortsätter rapporter rulla in som avslöjar hur elever från friskolor presterar sämre, trots att de i många fall får bättre betyg än elever på kommunala skolor. Detta har lett till att de har svårare att klara sina utbildningar om de väljer att studera vidare på högskolor eller universitet. Ungdomar lockas till dessa skolor med glädjebetyg, vilket i själva verket skapar ett men för resten av livet där de ligger efter i nödvändig kunskap och utbildning. Anledningen till denna underprestation ligger självklart i skolkapitalisternas vinstintressen där elever inte får tillgång till nödvändigt skolmaterial eller stöd i sina studier. Under första maj i år ledde den lokala fackliga organisationen Husby Arbetarcentrum ett demonstrationståg mellan Kista och Husby där de ställde krav på bättre bemanning inom vård, skola och omsorg. De rapporterade från sitt massarbete att de har fått kännedom om grov underbemanning på skolor i Stockholm. Här bör det noteras att detta inte är ett säreget problem för friskolor utan även inom kommunala skolor då kommunerna behöver konkurrera på marknaden för skolpengarna, även om det är ett än mer utbrett problem inom friskolor.

Redaktionen tog kontakt med en grupp elever på en Academediaägd gymnasieskola i stockholmsområdet som arbetar med att organisera andra elever och sprida politisk medvetenhet och socialism. De har genomfört enkätundersökningar och talat med elever för att få reda på om det finns missnöje gentemot skolan. Här rapporteras det om problem i allt möjligt. Nästan 90% svarade att det är problem med maten och/eller skolmatsalen, många anser att maten är dålig och för ensidig samt att matsalen är alldeles för liten för att man ska få plats, elever får sitta i korridorerna eller andra allmänna utrymmen för att äta maten på grund av platsbristen. Flera på skolan upplever även att det är alldeles för kallt i lokalerna då skolan snålar med värme för att dra ner elkostnaderna. Elevernas scheman är också dåligt upplagda på grund av lärarbristen. Skolans egna kafeteria har även skyhöga priser, skolan tar alltså ut vinst på att sälja mat till elever som inte vill ha den undermåliga mat de serverar i skolmatsalen. Eleverna som har organiserat möten för att diskutera politik har blivit nedtystade och skolledningen har uttryckt att man inte får säga ”Krossa sionismen” då detta kan ses som kränkande mot ”sionistiska elever”.

Även på NTI-gymnasiet i Stockholm, som ägs av Academedia, har elever rapporterat om den bristande skolmaten, här har det gått så långt att elever i december förra året blev serverade lax med parasiter i. Detta ledde till att elever inte kom till skolan dagen efter då de låg hemma och var sjuka. Academedia gick ut med ett pressmeddelande efter denna händelse och påstod att det var falska uppgifter som spreds gällande parasiter i maten, detta trots att eleverna samlade fotobevis där parasiterna syns på bild! På skolan har eleverna organiserat ett konto på sociala medier där de publicerar bilder på skolmaten, en dag var potatis och oliver allt som serverades. Trots denna mat så råder skolan inte ens för sig att köpa in tillräckligt så att alla kan äta, vilket leder till att eleverna behöver spendera sina egna eller föräldrarnas pengar på mat.

Bild på parasiten som hittades i skolmaten på NTI-gymnasiet i Stockholm

Friskolorna, och därmed barnens utbildningar, handlas fritt på aktiemarknaden och det sker kapplöpning om vilka som kan med mest effektivitet suga ut vinst ur dessa skattefinansierade privatskolor. Ungdomarna, arbetarna och utbildningen är de som får ta smällen för deras rovjakt. Academedia, tillsammans med alla andra skolkapitalister, bör liknas med parasiterna i maten de serverar till sina elever.