Den chilenska staten anfaller med sina väpnade styrkor och tänder eld på Toma 17 de Mayo, ett område som invånarna i Cerro Navia, Santiago har ockuperat sedan 5 år tillbaka. Massorna kämpar och gör motstånd och The Habitat International Coalition har utfärdat ett brådskande solidaritetsuttalande för att stoppa vräkningsordern som utfärdats av den falska vänsterregeringen ledd av Gabriel Boric. Folket i Santiago mobiliserar och förbereder sig för en hård kamp.

Bild 1: Invånarna i Toma 17 de Mayo gör motstånd mot statens väpnade styrkor. Bild 2: Den chilenska reaktionen bränner ner det fattiga folkets hem i Toma 17 de Mayo

Bakgrunden till detta är att hemlöshet präglar vardagen för massorna i Chiles huvudstad Santiago. För att motverka hemlösheten organiserar massorna markockupationer som kallas “tomas” eller “campamentos” i Chile. Hemlöshet är ett allvarligt problem i Chile och “tomas” och “campamentos” har mångdubblats sedan 2019. 2024 är det cirka 120 000 fattiga familjer som lever i “illegala” markockupationer över hela landet. Den gamla chilenska staten försvarar de stora jordägarnas privata egendom med rättsprocesser och vräkningsorder, och har även infört en ny repressiv lag som straffar ”skyldiga” med fängelsestraff för markockupationer.

Gabriel Borics opportunistiska regering var den som utfärdade denna folkfientliga lag. Detta åtföljs av en mediekampanj i radio och TV som framställer markockupationer som “hotspots för brottslighet” och för att rättfärdiga polisens brutala agerande vid vräkningarna. Denna typ av mediamanipulation som smutskastar de allra mest utsatta i samhället är vi väl bekanta med här i Sverige. En av de viktigaste markockupationerna i den nuvarande kampen är “Toma 17 de Mayo”, som nu står inför ett vräkningsbeslut.

Toma 17 de Mayo ockupationen inleddes av en grupp grannar i området Cerro Navia som bestämde sig för att ockupera mark som hade stått tom i 20 år vid kommunens stadsgräns. Grannarna tog hjälp av folk med byggkunskap och utvecklade en tomtplan för ockupationen. Sedan utvecklade grannarna överenskommelser mellan de nya grannarna och de upprättade vad varje invånare har för plikter på den ockuperade marken. Sedan dess har över 200 familjer bosatt sig i Toma 17 de Mayo och de har förvandlat det till ett självständigt, gemensamt, nybyggt samhälle.

Bild 1: Toma 17 de Mayo år 2002. Bild 2: Toma 17 de Mayo år 2023.

De som äger marken är familjen Guzmán-Nieto. Detta är ingen fattig familj utan de är stora jordägare. De äger fastigheter och markreserver i Santiagos storstadsregion. Bland deras fastigheter finns Santa Elvira Industrial Subdivision, en del av logistikprojektet ENEA Business City, som syftar till att utveckla områden intill Santiagos flygplats och inkluderar planer på att bygga flera hotell och lagerlokaler.

Familjen Guzmán-Nieto har trappat upp konflikten mot invånarna i Toma 17 de Mayo och de visar inte något intresse för att förhandla eller nå några överenskommelser. De har lämnat in många rättsliga åtgärder mot familjerna i “Toma 17 de Mayo”. Det senaste de lämnade var en anmälan med ett förslag med säkerhetsåtgärder i samband med en order om att de anklagade omedelbart ska överge den ockuperade marken, vilket i huvudsak kriminaliserar de ockuperande familjerna. Samtidigt har målsägandenas advokat föreslagit en uppdatering av den chilenska lagstiftningen vad gäller vräkning, vilket ytterligare komplicerar situationen för familjerna som bor i Toma 17 de Mayo.

Den 2 oktober antog domstolen en ny lag för att lättare möjliggöra vräkningar. Den ökända lagen har fått öknamnet ”Anti-Toma-lagen”. Denna lag gjorde att vräkningsordern mot Toma 17 de Mayo gick i kraft den 24 april. Jordägarna talade och Boric opportunistiska stat verkställde.

Invånarna i “Toma 17 de Mayo” har fördömt den gamla staten för att ha vräkt dem, trots att det fanns ett planerat möte mellan den gamla chilenska staten och invånarna den 20 maj. För den chilenska staten är detta “ett exemplariskt straff för den som vågar ta ett mark, för den som vågar lösa sina problem, för den som vågar ta sina rättigheter och för den som vågar ta hand om sin värdighet med sina egna händer”. Tidningen Periódico El Pueblo förklarade också hur “beslagtagandet av mark är beviset på att staten och dess institutioner är värdelösa för folket”. Tidningen förklarade också att folket kommer att hämnas: “Den enda kamp som är förlorad, är den som är övergiven. För mark, bostäder och värdighet!”, och klargör att kampen inte är över trots vad Boric-regeringen vill få de att tro.

Aktioner i Stockholm i stöd till de kämpande invånarna i Toma 17 de Mayo och folket i Santiago.

Vad vi ser är att den falska vänsterregeringen ledd av Gabriel Boric i Chile enbart är en lakej för byråkratkapitalismen och godsägarväldet i Chile, som trots dess frasmakeri endast är en opportunistisk fiende mot folket. Vi ser också att folket inte tillåter sig plågas och förnedras utan massorna väljer att kämpa och göra motstånd. Vi ser även en enorm våg av proletär internationalism som sveper över jorden där folk i hela världen visar sitt stöd till invånarna i Toma 17 de Mayo och folket i Chile.

Länge leve Toma 17 de Mayo!

Kämpa och gör motstånd!

Vi hänvisar intresserade av den revolutionära kampen i Chile till hemsidan Periódico El Pueblo.