Flera maoistiska organisationer i Europa har gått samman i en kampanj för att presentera en gemensam linje i frågan om EU och dess valfars. Vi hälsar detta initiativ och delar härmed det gemensamma uttalandet från de 8 organisationerna från olika länder i Europa som fördömmer EU som en allians för imperialister.

Proletärer i alla länder, förena er!

NED MED IMPERIALISTERNAS ALLIANS!

BOJKOTTA VALET TILL “EUROPAPARLAMENTET”!

Miljontals människor uppmanas att delta i det kommande valet till Europaparlamentet. Mellan den 6 och 9 juni kommer väljarna i EU:s 27 medlemsländer att välja 720 ledamöter till Europaparlamentet. Imperialisterna uppmanar massorna att massivt delta i dessa val och för detta ändamål använda all sin propagandakraft (rädsla för imperialistiskt krig i hela Europa, rädsla för terrorism, falska illusioner om reformer för att förändra massornas problem…). Europeiska unionen föddes som en allians mellan imperialisterna, och är det än idag. Det finns ingen möjlighet till ett “socialt” eller “demokratiskt” Europa under imperialismen. Det är därför de kräver ett högt deltagande: de vill legitimera imperialismens reaktionära projekt inför den allmänna opinionen.

EU:s reaktionära politik och de skillnader som finns mellan de olika medlemsstaterna beror inte på det “demokratiska spelet” i de politiska institutionerna (rådet, parlamentet, toppmöten…), utan snarare på imperialisternas sammansvärjning och tvist. Den Europeiska Unionen är inte ett block, eller en “europeisk imperialism”, utan en allians av länder i Europa, under Tysklands hegemoni – i sammansvärjning och tvist med Frankrike som försöker öka sin makt – för att utmana yankeeimperialismen. De andra imperialistiska länderna (Italien, Spanien, Belgien, Finland…) försöker dra nytta av EU och förbättra sina positioner. Det är därför det inte finns något sådant som “europeisk imperialism”.

Militariseringen av EU under de senaste åren är ökänd, särskilt efter den ryska imperialismens anfallskrig i Ukraina. Genom att dra fördel av denna imperialistiska aggression har EU ökat sin krigshets och ökat sin militariseringsprocess. Mer militärbudget, mer vapen, mer förtryck… Med en större militarisering vill de förtrycka massorna och fördröja revolutionen. Dessutom försöker de skapa en skrämd allmän opinion till förmån för det imperialistiska kriget. De försöker bli nya supermakter och utmana den hegemoni som USA-imperialismen nu har, genom att dela upp ett nytt byte av världen genom världskrig. Det är därför Tyskland och Frankrike slår på krigstrummorna med sina krigshetsande tal och ökande militära operationer.

Imperialisterna plundrar de förtryckta nationerna i öst- och sydeuropa och Baltikum. Även om imperialismen inte behöver att en förtryckt nation är med i EU för att underkuva den, så gör det saken lättare. Det för in dem i den gemensamma politiken för att lättare dominera dem såsom i: Grekland, Rumänien, Bulgarien, Polen, Litauen… Under det senaste EU-toppmötet i mars nådde processen för att införliva Bosnien-Hercegovina en ny nivå. Därmed ansluter sig landet till kandidatländer som Serbien, Montenegro och Nordmakedonien. Imperialismen är omättlig och söker mer och mer. Utanför Europa delar imperialisterna upp världen genom att införa en “gemensam utrikespolitik” för att öka deras vinster.

EU:s gemensamma politik är öppet reaktionär, kriminell och i imperialisternas tjänst. Den kan inte förändras inifrån. Ett instrument för förtryck är ett instrument för förtryck. Det finns många exempel. I parlamentarisk politik används Europeiska socialfonden (ESF) för att pressa förtryckta EU-medlemsländer att acceptera imperialisternas villkor. Inom industrin propagerar man hycklande för “ekologin” för att gynna exporten av finanskapital till förtryckta nationer utanför EU. Vid gränserna har de olika migrationspakterna förvandlat Medelhavet till en massgrav och begått folkmord på tusentals massor. På landsbygden underkastas småproducenterna genom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) monopolen. Inom kulturen finansierar de kulturella och sociala projekt som främjar “den europeiska andan”. Det vill säga individualism, borgerlig demokrati och antikommunism. Allt detta i en växande spiral av militarisering och krigshets.

Men den växande reaktionariseringen av EU, militariseringen och krigshetsen är inte ett bevis på EU:s triumf. Tvärtom är det ett bevis på dess djupa kris och sönderfall. Sedan början av detta decennium har imperialismens och byråkratkapitalismens kris förvärrats över hela världen och fördjupat sin förmultningsprocess. Imperialisterna kan inte fortsätta att härska som tidigare. Huvudmotsättningen för närvarande – vilket är imperialismens huvudmotsättning – är motsättningen mellan förtryckta nationer och imperialistiska supermakter och makter. Massornas explosivitet får imperialisterna, reaktionärerna och revisionisterna att darra. Undan för undan manifesterar sig en ny period av revolutioner som en del av den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen.

Detta sker över hela världen, och logiskt sett också på “den gamla kontinenten”. Mobiliseringarna och kampen för solidaritet med det heroiska palestinska nationella motståndet visar hyckleriet i den borgerliga demokratin, där massorna trots förtryck kämpar, och kommer att fortsätta att kämpa, för Palestina. Den proletära ungdomens protester, särskilt i Frankrike, visar att imperialismen är en papperstiger. Protesterna mot den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) ledde till att tusentals bönder från nästan alla europeiska länder gick ut på gatorna. Kampen mot den rasistiska migrationspolitiken visar att massorna strävar efter internationell solidaritet. Hela Europa är en krutdurk som kan explodera när som helst. Kort sagt, situationen visar imperialismens kris och sönderfall och hur massorna söker en riktning. Den riktningen kan bara ges av dess förtrupp, det kommunistiska partiet.

Denna situation bestämmer revolutionärernas uppgifter: att konstituera eller rekonstituera kommunistiska partier som vägleds av marxismen-leninismen-maoismen för att göra revolution, att ta makten med revolutionärt krig, med folkkrig.

Massorna misstror den borgerliga demokratin och dess administratörer. De objektiva förutsättningarna för revolution har aldrig varit så mogna som nu. Vi måste med djärvhet utveckla de subjektiva faktorerna. Låt oss lita på massorna, låt oss avslöja de imperialistiska institutionerna, låt oss skingra falska parlamentariska illusioner, låt oss kritisera revisionisterna och opportunisterna som försöker legitimera nästa borgerliga ledare. Låt oss inleda en kraftfull bojkottskampanj som fördömer EU som en allians mellan imperialisterna. En avgiven röst är en röst för bourgeoisin. Det finns ingen arbetarröst vid valurnan. Den blå flaggan med 12 stjärnor är lägre än någonsin. Låt oss hissa den röda flaggan högt.

NED MED IMPERIALISTERNAS ALLIANS!

BOJKOTTA VALET TILL “EUROPAPARLAMENTET”!

Undertecknare:

Kommittéer för grundandet av Österrikes (maoistiska) kommunistiska parti

Kommittén Röda Stjärnan, Danmark

Maoistiska kommittén i Finland

Maoistiska kommunistiska partiet (Frankrike)

Kommittén Röda Fanan, Tyskland

Nederländernas kommunistiska kommitté

Tjäna folket – Norges Kommunistiska Förbund

Maoistiska kommunistiska partiet – spanska staten