Coronapandemin – kostnadsjakten inom äldreomsorgen kostar liv

Fackförbundet Kommunal har tagit fram en rapport efter en enkätundersökning som 1 531 skyddsombud och arbetsplatsombud på svenska äldreboenden har svarat på i juni 2020.

Slutsatserna är tydliga, äldreboenden med, bland annat, bättre bemanning, större andel tillsvidareanställda, och där personalen haft möjlighet att stanna hemma vid symtom har haft mindre smittspridning.

Rapporten visar även att äldreboenden med bättre tillgång till skyddsutrustning och där det funnits möjlighet till kohortvård hade färre fall av covid-19. Kommunals rapport slår fast att den svenska äldreomsorgen inte hade de materiella eller organisatoriska förutsättningarna för att hantera Coronaepidemin. Trots att bristerna var kända sedan innan.

Resultat i punktform

  • Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal 39 procent av äldreboenden med flera covid-19-fall hade över 20 procent timavlönad personal, medan endast en femtedel, 22 procent, av äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade.
  • Äldreboenden med smittspridning sämre bemannande innan pandemin. Äldreboenden med flera smittade ansåg 39 procent att bemanningen var tillräcklig strax innan pandemin jämfört med äldreboenden utan smitta där 50 procent ansåg att bemanningen var tillräcklig.
  • Äldreboenden med smittspridning har i större utsträckning haft personal som har gått mellan friska och sjuka (57 procent) än äldreboenden med bara ett fall (47 procent).
  • Äldreboenden med flera smittade har i större utsträckning haft personal som har gått till arbetet trots symtom: 28 procent jämfört med 10 procent på äldreboenden utan smittspridning.
  • Äldreboenden utan covid-19-fall svarar i högre uträckning att det inte har förekommit att personalen har arbetat utan rätt skyddsutrustning (25 procent) än äldreboenden med fler covid-19-fall (54 procent).
  • Äldreboenden med högre följsamhet av basala hygienrutiner hade mindre smittspridning. På arbetsplatser med flera fall av covid-19 fanns det i större utsträckning personal som hade svårigheter att följa hygienrutiner, 27 procent, medan andelen på äldreboenden utan konstaterat smittspridning var 15 procent.

Kommunernas nonchalans mot personal och boendes liv och hälsa är en skandal. Kostnadsjakten inom äldreomsorgen kostar människors liv!

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net