Nationell Aktionsdag 25:e November

Nationell Aktionsdag 25:e November

25:e november genomförde Kommunistiska Föreningen en nationell aktionsdag för att markera den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreningen spred parollen ”Krossa det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor!” med...
2:a maoistiska enhetskonferensen

2:a maoistiska enhetskonferensen

Leve den andra svenska maoistiska enhetskonferensen! Hösten 2022 samlades Kommunistiska Föreningen till sin andra Enhetskonferens. En konferens av yttersta vikt för att försvara marxismen-leninismen-maoismen som föreningens vägledande ideologi gentemot attacker från...
LO-ledningen har lämnat walkover på förhand

LO-ledningen har lämnat walkover på förhand

(Susanna Gideonsson, LO:s ordförande) LO-ledningen har lämnat walkover på förhand Vilket är läget för arbetarklassen i Sverige inför den stundande avtalsrörelsen 2023? Arbetarklassen står inför en dyrtid, en formidabel levnadskostnadkris. • Enligt Medlingsinstitutet...
Bekämpa flyktmentaliteten

Bekämpa flyktmentaliteten

”Jag trivs inte med mina grannar”, ”Det är för mycket bråkiga ungdomar i området”, ”Området har dåligt rykte”, ”Mitt jobb är alldeles för tungt”, ”Jag trivs inte i min klass”, ”Min partner är för...
Hotet från ”vänstern”

Hotet från ”vänstern”

Var tar de progressiva intellektuella vägen? De dyker upp och gör en insats och sedan försvinner de i armarna på det stora revisionistpartiet (V). Känner ni igen detta scenario?: ”Ja ja jag håller ju inte med dem om allt men de ju mot nedskärningar och NATO...