Välj en sida
1 maj 2023: Förena er under maoismen!

1 maj 2023: Förena er under maoismen!

Kommunistiska föreningen hälsade årets 1 maj med stor kampvilja och glädje. Under dagen genomfördes ett antal aktioner för att markera vår kamp för enhet under maoismen samt för att på maoismens grunder rekonstituera, återskapa, Sveriges Kommunistiska Parti. Detta...