Afghanistan: Den svenska imperialismens viktigaste träningsplats

Jag fick av en tillfällighet åka en tur med en berusad soldat som krigat i Afghanistan. Jag har många gånger frågat mig om vad det egentliga skälet är till att de skickar soldater till andra sidan jorden och frågade därför honom vad han trodde var det “riktiga” skälet till att Sverige deltar i kriget. Hans svar förvånade mig: “Pang, pang” sa han och förklarade att det svenska “försvaret” vill ha ett ställe att träna “live” på. Frågan är om det ligger något i detta?

Totalt har uppåt 10 000 svenska soldater tjänstgjort i Afghanistan (1). 5 soldater har dött och åtskilliga har blivit skadade. Kostnaden för kriget har varit uppåt 30-35 miljader. Det mostvarar ungefär barnbidrag för alla barn i Sverige under ett år (2).

Med tanke på detta så är det viktigt för regeringen att få kriget att framstå som rättfärdigt. Utrikesminister Ann Linde försvarade deltagandet i ockupationen med frenesi på radio igår (15/8). Kriget var “Absolut inte förgäves!”.

Ockupationen har bidragit till “jordbruket” och “utbildning” påstod hon. De tycks ha haft rätt stora problem att motivera kriget eftersom de hela tiden varit tvunga frisera motiveringen.

Målet för den svenska “Isaf-insatsen” finns i propositionen 2001/02:60 för den första styrkan i januari 2002:

”Säkerhet är grundläggande för att den afghanska politiska processen skall kunna fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Säkerhetsläget måste tillåta att den nya interimsadministrationen kan inrätta sig.”

I propositionen 2005/06:34 kom ett tillägg, att “underlätta och understödja … återuppbyggnadsinsatser”.

Svenska regeringar har i olika sammanhang hävdat att Isaf verkar för en rad mål utöver säkerheten: kvinnors rättigheter, skolor för flickor, minskad korruption (3).

Den oegennyttiga imperialismen finns inte

De svenska imperialistiska krigen utomlands kommer att vara i linje med att försvara det svenska monopolkapitalets långsiktiga och kortsiktiga intressen. Den svenska imperialismen har ett allmänt intresse av att vara USA till lags t.ex. genom att landet är en av de största köparna av militär utrustning från svenska företag och Sverige har ett mycket nära militärt samarbete med supermakten.

Soldater som inte prövats i verklig strid kan ha ett mycket lågt “stridsvärde” (4). Rutger Bregman beskriver att endast mellan 15 och 25 procent av soldaterna sköt för att döda fienden under olika perioder under andra världskriget.

”Det har bland annat gett erfarenhet av skarp operativ verksamhet. De erfarenheterna ska vi mycket nogsamt ta tillvara”, säger försvarsminister Peter Hultqvist i ett tal 27 maj till FS 40, Försvarsmaktens sista insatsstyrka i Afghanistan” (5).

Överste Rickard Johansson som är chef för markstridsskolan i Skövde har säkert god nytta av sina kunskaper från Afghanistan (8). “Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap”. (9)

Krigsbrott och massdödande

De civila förlusterna har varit mycket stora. FN har sammanställt data för åren 2016–2020 som visar att 40 procent av alla civila offer vid flygangrepp var barn; 785 barn dödades och 813 skadades. En lång undertecknare kallade kriget “En skamfläck för Sverige” i en artikel i Svd 2020 (6). I artikeln skriver de att kriget har lett till över 200 000 dödade afghaner.En tredjedel av alla dödsoffer är barn. Flera hundra tusen är sårade. Miljoner afghaner är på flykt från sina hem och sitt land.

Targeted killings, riktat dödande; eller utomrättsligt dödande har använts som en viktig del i västkoalitionens krig. Det har varit nattliga räder i afghanska hem för att tillfångata eller döda de som utpekats som terrorister, dödande med drönare och dödande genom flygattacker mot enskilda eller grupper som inte befinner sig i direkt strid.

Krigets lagar (bland andra Haagkonventionen 1907, Genèvekonventionen IV och tilläggsprotokollet) är tillämpliga då man skall granska targeted killings. Allmänt gäller att dödande bara är lagligt när målet är en stridande (kombattant) eller en civil person som direkt eller tillfälligt deltar i strid. Dödandet måste vara militärt nödvändigt, användningen av våldet proportionellt och så att risken för civila offer minimeras och allt rimligt måste göras för att minska skada civila (7).

Sverige har hemligstämplat information om olika krigsaktiviteter men Vissa uppgifter kom fram 2007 då TV4 rapporterade om svenska soldaters medverkan i en nattlig räd där en byledare dödades.

FN-stadgans våldsförbud (artikel 2:4)

FN-stadgans våldsförbud sätter upp ett absolut förbud mot våldsanvändning stater emellan, och endast en situation av självförsvar eller med mandat från säkerhetsrådet kan en stat få rätt att göra undantag från förbudet. USA angrep Afghanistan den 7 oktober 2001 med bombflyg. USA:s bombkrig 2001 har heller aldrig i efterhand godkänts av säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet gav först efter anfallet tillstånd för den USA-ledda Isaf att verka i landet under vissa förutsättningar. Sverige har genom deltagandet i kriget varit med upprätthållit en ockupation som följde på ett olagligt anfallskrig.

Lästips: “Don´t Mention the War” heter en avhandling av Lars Wikman. Han undersöker hur det svenska militära deltagandet i USA:s krig i Afghanistan (2001–2021) skulle säljas in. Avhandlingen lades fram 12 maj på Uppsala universitet. Den ger en intressant inblick i det politiska spelet för att få med alla partier på denna krigsinsats.

(7, s 4) http://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2019/07/Vitbok-om-Sveriges-krig-i-AFghanistan.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here