Friedrich Engels 200 år – Fortsätt försvara marxismen!

”De nya fakta framtvingade emellertid en ny undersökning av hela den hittillsvarande historien och då visade det sig att all hittillsvarande historia – med undantag för urtillståndet – varit en historia om klasskamp, och att de klasser som bekämpar varandra i samhället alltid varit produkter av sin tids produktions- och bytesförhållanden. Samhällets ekonomiska struktur var avslöjad som den faktiska grundval, ur vilken hela överbyggnaden av rättsliga och politiska institutioner lika väl som de religiösa, filosofiska och övriga föreställningar under varje historisk epok i sista hand måste förklaras.” – ur Anti-Dühring

Friedrich Engels föddes 28 november 1820 i Barmen, Preussen (idag en del av Tyskland). Han var son till en fabrikör. Hans far fortsatte sina försök att skola sin son till att bli borgare, men Engels började hata det autokratiska samhället han växte upp i och på grund av sitt arbete som kontorist fick han daglig kontakt med handel och tillverkning som  gjorde honom intresserad av sociala frågor. Han drog sig först till liberal-demokratiska idéer men sedan till vänsterhegelianska radikala idéer. Under tiden undersökte han arbetarklassens förhållanden, först i Tyskland och sedan i England, som han redovisar i Den arbetande klassens läge i England(1845).

Det var först i sommaren 1844 som han och Marx träffades i Paris, även om de tidigare växlat brev med varandra. Det var då ett livslångt samarbete och dedikation till utvecklingen av proletariatets ideologi började. Han och Marx stod varandra mycket nära och skrev många marxistiska klassiker tillsammans. Tillsammans bekämpade de felaktiga och utopiska tendenserna som präglade den internationella kommunistiska rörelsen, han var speciellt aktiv i kampen mot Eugen Dühring som påvisas av hans berömda verk Anti-Dühring(1877).

Efter Marx död 1883 fortsatte Engels mycket av hans arbete och sammanställde Band III av Kapitalet. Han fortsatte aktivt att försvara marxismen mot nya revisionistiska tendenser som uppstod i Andra Internationalen, förfäder till de moderna revisionisterna.

Engels liv måste betraktas som ett exempel av alla äkta marxister och alla vi måste studera hans verk. Men viktigast av allt måste vi försvara marxismen(idag marxismen-leninismen-maoismen), som Engels gjorde, mot alla revisionistister och opportunistister. Vi måste vara vaksamma och alltid utveckla tvålinjekampen i våra egna led samt bemöta all förtal och förvrängning av våra åsikter som revisionisterna slänger mot maoisterna. Proletariatets sak segrar oundvikligen och alla dess fiender ska krossas under historiens hjul.

LEVE ENGELS 200 ÅR!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!
KROSSA REVISIONISMEN!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net