Hyresgäster i Solna som protesterar mot extrema hyreshöjningar i samband med stambyte.

Föreningen har antagit följande bostadspolitiska uttalande.

Läget på bostadsmarknaden har blivit allt sämre för stora delar av arbetarklassen och för en del grupper är läget akut. Därför…

Mot de ständiga hyreshöjningarna ställer vi kravet på sänkt hyra

Hyrorna höjs varje år trots att många inte får ökande inkomster. Hyrorna äter upp så mycket som 70 procent av inkomsterna för vissa delar av proletariatet. Det är alls ingen självklarhet att hyrorna ska öka varje år. Under tidigare perioder lyckades den kämpande hyresgäströrelsen sänka hyrorna i både Stockholm och Göteborg. För att vända på utvecklingen så måste vi se till att beslutanderätten över avtalen med hyresvärdarna finns lokalt hos hyresgästerna själva och att vi utnyttjar de stridsåtgärder som finns med hyresstrejk och blockader. Om man inte kan sätta kraft bakom orden i förhandlingarna så kommer hyresvärdarna aldrig att gå med på att sänka hyrorna.

Mot föreställningen att bostaden är en vara ställer vi upp bostaden som rättighet
Monopolkapitalet har minskat sin offentliga makts inflytande över bostadsmarknaden och gjort det allt svårare för arbetare och speciellt arbetarungdomar att få tag i vettiga bostäder. Vi kommer aldrig att acceptera att bostäder ska vara spekulationsobjekt för monopolkapitalet. Vi arbetare har byggt bostäderna med våra egna händer och vi kräver av borgarklassens offentliga makt att bostäder ska hanteras som en rättighet för alla som bor i Sverige. Ett nytt miljonprogram måste sättas igång så fort som möjligt för att alla ska kunna ha en bostad med bra standard.

Mot vräkningarna så ställer vi krav på stopp för alla vräkningar

Bourgeoisiens kommuner genomför vräkningar (avhysningar) runt om i landet. Det räcker med att att vara försenad med hyran vid några få tillfällen för att bli vräkt. Barnfamiljer ställs på gatan och antalet hemlösa har ökat dramatiskt de senaste åren. Vi erkänner inte bostadskapitalets och borgarstatens rätt att vräka en enda proletär på grund av svårigheter med att betala hyran. Genom massaktioner går vräkningar att stoppa. Varken kronofogden eller polisen kan genomföra en vräkning om det står en folkmassa i vägen. Vi arbetar för att bygga en rörelse som kan sätta stopp för vräkningar och som blir till kraftfulla politiska manifestationer för förändringar av systemet.

Mot renovräkningar kräver vid stopp för hyreshöjningar vid renoveringar

Renovering och underhåll av lägenheter måste ingå i hyran. Hyresvärdarna ska inte ha rätt att höja hyran vid renoveringar och rätten till periodiskt underhåll av lägenheter ska inte kunna förhandlas bort. Det nuvarande ”bruksvärdessystemet” som används i Hyresnämnderna fungerar inte och Hyresnämnderna visar om och om igen att de är kapitalistklassens domstolar. Det är klassrättvisa som skipas där, inte någon allmän rättvisa.

Många hyresvärdar renoverar och höjer hyrorna så mycket i samband med stambyten att många hyresgäster inte har råd att flytta tillbaka efteråt. Det är innebär i praktiken en slags social rensning där arbetarklassen rensas bort från vissa bostadsområden och ibland hela kommuner.

Mot hemlöshet utvecklar vi husockupationer och ställer kravet på bostäder åt alla

Bostaden ska vara en rättighet för alla och vi kommer aldrig acceptera att någon är hemlös. Även personer som lider av missbruk eller psykisk ohälsa måste ha rätt till en bostad. Numera är majoriteten av de hemlösa på många ställen inte personer med sociala problem utan personer som helt enkelt inte kan finna bostad eftersom monopolkapitalet inte vill bygga tillräckligt med bostäder. Vi arbetare har byggt alla hus med våra egna händer men kapitalisterna tar frukterna av vårt arbete ifrån oss. Vi anser därför att vi har rätt att i proletariatets namn ta över byggnader för att ge skydd åt behövande undan regn, snö och kyla.

Mot urbaniseringen kräver vi stöd till landsbygden

Det ska inte vara så att man tvingas att flytta från sin hembygd mot sin vilja. Det ska också vara möjligt att leva bra på landsbygden med arbeten och all möjlig service. Urbaniseringen förvärrar bostadsbristen och utarmar landsbygden. Vi kräver av monopolkapitalets stat att resurser satsas på landsbygden så att alla kan leva där lika bra som i storstäderna.

Mot utförsäljningar kräver vi kräver stopp för privatiseringar

Monopolkapitalet låter sin offentliga makt sälja ut bostäder till privatkapitalister vilket förvärrar läget på bostadsmarknaden för proletariatet och andra delar av folket. Privatiseringarna (genom försäljning till privata bolag eller ombildningar till bostadsrätter) har rent allmänt bidragit till höjda hyror på hyresrätter samt förslumning och gjort det allt svårare för arbetare och andra delar folket att hitta vettiga bostäder. Med det är det inte sagt att de av bourgeoisiens kommuner ägda bostäderna är något himmelrike. Men det är i alla fall solklart att privatiseringarna i det stora hela innebär en ökad utplundring av arbetarklassen oavsett om en och annan arbetare tjänar en hacka på ombildningarna.

Mot andrahandsmarknadadseländet kräver vi rätt att få överta hyresavtalet

Bostadsbristen har skapat ett gynnsamt läget för ockrare av olika slag vilket gör livet särskilt surt för de som tvingas hyra i andra eller tredje hand. Att man kan få tillbaka överhyra genom domstol är positivt men det finns annan reglering som skadar de som har det allra svårast. Numera är det olagligt att skriva sig på en annan adress än den man bor på och man kan få böter för det. En viktig anledning till att fenomenet med ”svart” uthyrning (att hyresvärden inte har godkänt andrahandsuthyrningen”) finns är att bostadskapitalisterna aktivt hindrar andrahandsuthyrning som varar längre än en viss tid. Detta får som konsekvens att den som hyr ut i andra hand inte tillåter att andrahandshyresgästen skriver sig på adressen och att de kräver ofta kontant betalning och de inte vill skriva kontrakt. Det är helt absurt att de som tvingas hyra ”svart” ska drabbas av böter och hyresvärdarnas jakt på andrahandsuthyrare måste motverkas eftersom det i slutändan drabbar de som har det allra svårast på bostadsmarknaden. Det är inte ovanligt att en person som hyr ut ”svart” kastar ut en familj över natten om han misstänker att fastighetsägaren börjat utreda situationen. Andrahandshyresgästen måste rent allmänt få rätt att ta över avtalet vid ”svart” uthyrning.

Mot slumvärdarna kräver vi expropriering

En del hyresvärdar missköter sina hus så till den milda grad att hyresgäster tvingas i farliga bostäder med mögel och råttor och urusel ventilation m.m. Vi måste kräva av bourgeoisiens kommuner att de exproprierar eller tvångsförvaltar misskötta bostadshus och att övervakningen av detta prioriteras. Tröskeln för att detta ska kunna ske måste vara låg och inte kräva bevisning in absurdum. Om de inte klarar av detta är det bara ett ytterligare bevis för att bourgeoisiens kommuner måste ersättas av arbetarkommuner.