1 maj 2023: Förena er under maoismen!

1 maj 2023: Förena er under maoismen!

Kommunistiska föreningen hälsade årets 1 maj med stor kampvilja och glädje. Under dagen genomfördes ett antal aktioner för att markera vår kamp för enhet under maoismen samt för att på maoismens grunder rekonstituera, återskapa, Sveriges Kommunistiska Parti. Detta...
Internationella Kommunistiska Förbundets 1 maj-uttalande!

Internationella Kommunistiska Förbundets 1 maj-uttalande!

Proletärer i alla länder, förena er! Första maj 2023 NED MED IMPERIALISMEN! LEVE DET INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA FÖRBUNDET! Hunger. Gränslös misär och fattigdom. Utplundringskrig. Intensiv censur och repression mot de som vågar protestera. Moraliskt och...