Uttalanden

Kommunistiska Föreningen om kriget i Ukraina

Föreningens högsta ledning har diskuterat kriget i Ukraina och enats om att föreningens arbete i frågan ska utgå från följande fyra paroller: Ryssland – ut...

Farlig lek med elden i Ukrainakonflikten

Ryssland ut ur Ukraina! Stoppa Natos inblandning! Uttalande från Kommunistens redaktion 2022-03-21 1. Miljoner människor, i Sverige och resten av världen anser, med rätta, att något...

Bekämpa all imperialistisk aggression – både från USA/NATO och Ryssland! Bekämpa krigshetsarna!

Kommunistens redaktion uppmanar alla: Demonstrera mot all imperialistisk aggression! I och med kriget mellan Ryssland och Ukraina befinner vi oss i en situation där...

Uttalande från Kommunistiska Föreningen inför 8:e mars 2022

Under det senaste århundradet har många förändringar skett i kvinnornas läge i Sverige. På snart sagt varje område har de i juridisk och formell...

Upprop: Global klimatkatastrof eller ett nytt samhällssystem?

Vi bevittnar idag en snabb ökning av regionala miljökatastrofer. Vi står inför en överhängande risk för kollaps av världshaven Vi ser hur regionala...

Ett NATO-medlemskap gör Sverige till en självklar måltavla för en rysk kärnvapenattack

Sverige bör verkligen inte gå med i NATO. Sverige skulle bli fullvärdig medlem i den mest aggressiva militära pakt som existerar och blir dessutom...