Låt det aldrig hända igen! Ingen ska dödas av den offenliga makten med oönskad “palliativ vård”!

Inspektionen för vård och omsorg har granskat vården av coronasmittade på Sveriges äldreboenden i hela landet (1). Granskningen visar att många patienter inte fick en individuell hälsobedömning och när det har gjorts så har det ofta varit över telefon. Många äldre har dödats med en spruta efter en sådan bedömning trots att de inte ens har haft en konstaterad smitta (2).

Anhöriga runt om i landet på olika håll gjort motstånd (3) och lyckats få fram vård som har lett till att den sjuke klarat sig. Alla har inte haft den turen och läkare rapporterar om många liv kunde ha räddats med något så enkelt som syrgas (4).

En äldre människas liv är uppenbarligen mycket lite värt i detta samhälle som verkligen har visat sitt rätta ansikte. Det krävdes inte mycket för att lagens krav på “en vård på lika villkor” och “respekt för alla människors lika värde” helt skulle kastas överbord. Det är bara att konstatera att ett samhälle som byggt på extrem ojämlikhet och utsugning aldrig kan garantera alla människors lika värde. Likväl måste vi kräva det omöjliga för att motverka de fruktansvärda konskvenserna av systemet.

En annan allvarig sak är snålande med skyddsutrustning (5) vilket sannolikt också har krävt många liv. Profiten går uppenbarligen före människoliv. Detta kan aldrig accepteras Kapitalismen måste bort.

Man kan överväga följande politiska krav:

-Alla ska ha lika rätt till akutvård vid smittspridning eller när som helst.
-Vägran att ge akutvård till en person som har behov av det ska vara straffbart.
-Att döda någon med en injektion i vården ska vara straffbart om det är oönskat.
-Anhöriga ska omedelbart och ovillkorligen kontaktas om någon är dödssjuk.
-Det ska vara ett krav att äldreboenden och sjukvårdsinstutioner ska ha ett lager av verklig professionell skyddsutrustning som t.ex. skyddsmask 90 (6)

/ Redaktionen

(1) https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
(2) https://www.expressen.se/nyheter/sveket-mot-aldre-mitt-i-pandemin-dott-i-fortid/
(3) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/thomas-andersson-bara-en-bekraftelse-pa-vad-vi-tidigare-visste
(4) https://www.varldenidag.se/nyheter/lakare-kraver-syrgas-till-aldre-tusentals-kan-raddas
(5) https://sverigesradio.se/artikel/skyddsutrustning-halls-inlast-for-personal-pa-aldreboenden?
(6) https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/skyddsmask-90–fran-forsvar-till-intensivvard/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net