Lokalt i Stockholm pågår nu en kampanj för att få fler att organisera sig. Ta kontakt!