Angående Stora Ensos nedläggning – 440 arbetare får sparken i Borlänge

Stora Ensos ledning har som bekant meddelat att man planerar att permanent lägga ner massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden och ställa 440 arbetare utan jobb. I Kemi i Finland läggs också en fabrik ner och 670 anställda berörs.

I Kvarnsveden berörs anställda både vid pappersmaskinerna, massabruket och kundtjänsten, totalt 440 personer.

De planerade nerläggningarna beräknas förbättra företagets vinst med cirka 350 miljoner kronor årligen och genomföras under kvartal tre i år. Förra året gjorde Stora Enso över sex miljarder kronor i vinst.

Återigen kan vi se hur kapitalet styr och ställer i landet och genom beslut i slutna styrelserum kan påverka tusentals människors liv. Arbetare på pappersbruken blir uppsagda, underentreprenörer blir av med sina jobb på bruket och många tusen människor i Borlänge och omnejd kommer få känna av konsekvenserna av Stora Ensos beslut. Ett beslut som enbart har dikterats av kravet på profit. Förra årets resultat på en vint på 6 miljarder kronor räcker inte. Nu hoppas man kunna lägga till ytterligare några hundra miljoner till denna vinst.

Arbetarna själva har idag inget att säga till om sin framtid. Fackförbundet Pappers deltar i de lagstadgade MBL-förhandlingarna men har i realiteten inget att säga till om i vid förhandlingsbordet. Stora Enso gör vad de vill och lär hålla fast vid sitt beslut om nedläggning.

Ska arbetarna i Kvarnsveden ha någon som helt möjlighet att behålla sina jobb måste de göra klart för Stora Enso att en nedläggning kommer att bli kostsam – pengar är det enda dessa kapitalister förstår. Stora Enso har naturligtvis en ekonomisk kalkyl som innebär att de ska flytta eller sälja de moderna maskinerna i Borlänge och Kemi. Om det inte blir möjligt blir nedläggningarna en kostsam affär för dem.

Arbetare i Kemi och Borlänge: Förena er i kamp mot Stora Enso!

Stoppa nedläggningarna!

Fakta

Kvarnsvedens bruk anlades 1898-1900 vid Dalälven i Borlänge för att man skulle kunna använda vattenkraften genom Kvarnsvedens kraftstation. Bruket var en av de första större skogsindustriella satsningar inom Stora Kopparbergs bergslags AB (nuvarande Stora Enso). 1972 slog KP – som bruket kallas i folkmun – världsrekord i pappersproduktion.
Pappersbruket har byggts ut flera gånger för att i dagsläget bestå av två pappersmaskiner; PM 10 och PM 12. Dessa maskiner producerar tillsammans över 500 000 ton papper per år.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here