Set Perssons tal på SKP:s kongress 1953

SKP hade redan 1953 urartat kraftigt och ledningen ville på olika sätt göra partiet till en svans till Socialdemokratin. Revisionisterna i ledningen slutade att driva fram praktiskt motstånd mot kapitalistklassen inom olika områden och studierna i marxismen gavs på båten. Set Persson som själv satt i ledningen kritiserade detta vilket ledde till att revisionisterna började med en extrem smutskastning av honom och de försökte även hindra medlemmarna från att läsa hans tal. Socialdemokratismen, som Set Persson ofta pratade om, hade tagit över även i SKP. Set Persson lämnade partiet innan revisionisterna i ledningen hann kasta ut honom.

Läs talet här.

 

5 KOMMENTARER

 1. Sofia skriver:

  ”Jag tycker utan tvekan att folkfrontslinjen var fel och början på urartning, i synnerhet i Sverige. Socialistiska Partiet(majoriteten som uteslöts från SKP) såg det redan då och kritiserade öppet Set Persson för att han agiterade för ökad militarism och militärt samarbete med nationernas förbund. Att man skulle börja upplösa kaderparti(och ungdomsförbundet) på det viset hade haft konsekvenser som man inte kunnat ta sig ur.”

  Din historieskrivning är mycket märklig. Du refererar till Kilbomspartiet, och som uteslöts ur Komintern 1929 och som fram till 1934 också kallade sig Sveriges Kommunistiska Parti, då det bytte namn till Socialistiska Partiet. Ledningen övertogs sedan 1937 av Nils Flyg, som slutade som nazist. Socialistiska Partiet upplöstes 1943. Karl Kilbom återvände till fadershuset, d.v.s. socialdemokratin. Det är märkliga förebilder du har.

  När agiterade Set Persson för ”ökad militarism och militärt samarbete med Nationernas Förbund”? Vilken är dina källor? Man måste självklart komma ihåg att de partier, som tillhörde Komintern, inte var några småborgerliga pacifister. Pacifister har aldrig lyckats motstå någon militär aggression eller köra ut och besegra någon ockupant.

  När drev Set Persson linjen att SKP och ungdomsförbundet ”skulle börja upplösas”? Demokratisk Ungdom bildades 1952 och 1958 slogs Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) samman med Demokratisk Ungdom.

  Dessutom, om SKP som parti gjorde olika offentliga politiska utspel, så kunde Set Persson inte frondera öppet, eftersom han satt i partistyrelsen och dess AU och alltså omfattades av den demokratiska centralismen. De interna motsättningarna i SKP:s partistyrelse hölls inom partistyrelsen (och jag har läst en del diskussionsprotokoll från den tiden). Det var dessutom ytterst sällsynt att PS-ledamöter i SKP debatterade med varandra inför medlemskadern; jag tror inte ens att SKP hade ett internt medlemsblad för debatt. De interna motsättningarna inom partistyrelsen fördes ut först på SKP:s kongress 1953.

 2. Tillägg: Marxistiska enhetspartier hade framgång i Östeuropa, i de blivande folkdemokratierna. Men där var styrkeförhållandena helt annorlunda efter andra världskrigets slut. De kommunistiska partierna hade den sovjetiska Röda armén i ryggen.

 3. Varför skulle Set Persson förutse urartningen i förväg? Han bekämpade den medan den pågick. På vilket sätt skulle folkfrontslinjen vara i huvudsak felaktig? Fanns det någon annan riktig linje samtidigt? Vilken var den i så fall? Folkfrontslinjen ledde till att det bildades en folkfrontsregering i Frankrike, som temporärt stoppade fascismens frammarsch; den spanska folkfrontsregeringen utkämpade ett inbördeskrig 1936 – 1939 med Franco-fascisterna, som visserligen led nederlag. Men framförallt ledde folkfrontslinjen till seger i Kina, Jugoslavien, Albanien och Vietnam (även om bara norra Vietnam befriades). I dessa länder initierade kommunisterna breda enhetsfronter, som fr.a. byggde på ett samarbete mellan proletariatet och bönderna och andra politiska grupperingar. En viss politisk linje måste alltid tillämpas, vilket innebär att både höger- och vänsterfel kan begås. SKP i Sverige började göra högerfel redan under andra världskriget, vilket fr.a. yttrade sig genom att SKP underordnade sig socialdemokratin. Detta fortsatte efter andra världskriget, samtidigt som SKP överskattade sin egen styrka (och inte förstod att dess ökande röstetal efter världskriget till stor del berodde på Sovjetunionens insatser under andra världskriget). Mao Zedong uppskattade mycket Kominterns folkfrontslinje och tillämpade den själv, men KKP underordnade sig aldrig Guomindangs ledarskap under hans ledning fr.o.m. 1935.

  • Jag tycker utan tvekan att folkfrontslinjen var fel och början på urartning, i synnerhet i Sverige. Socialistiska Partiet(majoriteten som uteslöts från SKP) såg det redan då och kritiserade öppet Set Persson för att han agiterade för ökad militarism och militärt samarbete med nationernas förbund. Att man skulle börja upplösa kaderparti(och ungdomsförbundet) på det viset hade haft konsekvenser som man inte kunnat ta sig ur.

 4. Varför förutsåg inte kamrat Set Persson urartningen redan innan kriget när han själv var förespråkare för folkfrontslinjen? Redan då började ledningen förespråka sammanslagning av SKU och SSU, senare även för ett “marxistiskt enhetsparti” på grunden av SAPs program 1920.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här