Del 1. Några tankar om den borgerliga kulturen

Vår utgångspunkt när vi studerar kulturen i det borgerliga samhället är Marx uppfattning om relationen mellan bas och överbyggnad. Den borgerliga kulturen är ju en del av överbyggnaden:

“Summan av dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, den reella bas, på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser sig och vilken motsvaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet”. (1)

Vad som publiceras i medierna bestäms alltså ytterst av den ekonomiska strukturen i samhället. Ett kapitalistiskt samhälle måste ha en dominerande kapitalistisk (borgerlig) kultur. Om vi vill ersätta den borgerliga kulturen med en proletär kultur så måste vi förstå borgerliga kulturen och arbeta för att analysera den och kritisera den.

Vad som avses med “kultur” i debatten i samhället idag är ofta människornas levnadsmönster och olika estetiska uttryck. Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation.

Av andra så definieras kultur som levnadssättet hos ett helt samhälle. Som sådant inkluderar det beteendemönster, värderingar, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarter.

I kampen mot den borgerliga kulturen så är det nog lämpligt att definiera begreppet “kultur” brett så att det omfattar levnadssättet hos ett helt samhälle. En viktig aspekt av detta är de rådande värderingar och normer i samhället.

Vad förväntar sig den borgerliga kulturen av en samhällsmedlem och på vilket sätt står detta i strid med de kommunistiska värderingarna? Denna fråga kommer vi att ta en titt på nästa gång.

(1) https://www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram