Ensam på orten

Denna text skrevs för några år sedan som ett stöd till kamrater som drar igång ny verksamhet runt i landet.

Ofta börjar en lokalavdelning med en enda person. Det är inte lätt att vara ensam och det kan ofta kännas svårt att komma igång. För att det ska kunna bli en grupp så måste organisationen först bli känd. Om inte folk känner till att den finns så kan de ju inte heller välja att söka sig till den.

Affischering är ett bra sätt att nå ut till många men faktum är att det inte är så många som tar steget att kontakta en helt okänd organisation. Det viktigaste sättet att organisera folk är att prata med de man redan känner och dela ut flyers eller flygblad till folk öga mot öga så att man får en chans att diskutera. En annan viktig sak är att våga fråga folk om de vill hjälpa till. Någon som man känner kanske inte håller med om hela programmet men tycker ändå en viss kampanj är bra och vill hjälpa till att sprida budskapet. För att utveckla kampen för dagskraven och knyta kontakter är det också avgörande att delta i kampen på orten genom t.ex. facket, hyresgästorganisationer eller olika andra lokala initiativ som finns.

En lokalavdelning

När man har samlat 3 personer kan man bilda en avdelning. En avdelning bör syssla med både aktivism och studier. Om man bara studerar blir man en liten isolerad “upplyst” grupp skild från folket och om man bara sysslar med aktivism och inte studerar marxismen är risken stor att man blir en grupp utan perspektiv på kampen, präglad av borgerliga värderingar.

En lokalavdelnings uppgift är främst att driva fram kamp för arbetarklassen intressen på orten. Har man detta i fokus så bygger man upp en kämpande grupp med många kontakter. Syftet med organisationen är att tjäna folket och främst arbetarklassen. Detta är inte bara en paroll utan måste omsättas i handling. En av de enskilda medlemmarnas viktigaste uppgifter är knyta nya kontakter i den kamp som avdelningen utvecklar så att lokalavdelningarna kan växa. En avgörande men banal fråga blir därför att våga byta nummer eller mail med folk.

Planera arbetet

En avdelning måste också följa de planer som har utvecklats i samråd med den ledning som finns. Ledningens uppgift är att utarbeta övergripande planer och loavdelningen kämpar sedan för att omsätta dessa i praktiken utifrån de lokala förutsättningarna. Lokalavdelningen måste göra en egen lokal plan. En plan innehåller t.ex. konkreta målsättningar och ett kronogram med praktiska uppgifter i tidsordning. Det kan låta lite svårt men det behöver till en början inte vara märkvärdigare än att man bestämmer sig för ett mål för en period och sedan planerar in några praktiska aktiviteter för att nå målet. När planperioden är slut så utvärderar man arbetet och drar erfarenheterna så att man kan göra arbetet bättre till nästa period. Viktigt är också att lokalavdelningen väljer en ordförande som har ansvar för att förbereda mötena och se till att planen genomförs och som kan anteckna besluten som fattats.

Kritik och självkritik

De flesta människor är lite rädda för att kritisera andra och att erkänna fel (självkritik). Men om inte folk vågar säga vad som är fel och ingen vill erkänna sina brister så utvecklas organisationen långsamt och det blir svårt att komma till rätta med brister. Det är därför bra att prata om detta från början så att alla är med på att man får kritisera fel som påverkar det politiska arbetet. Det är viktig att skilja på sådant som har politisk betydelse och inte ta upp sådant som inte är politiskt relevant. För komma igång med kritik och självkritik i praktiken så är det bra att han en speciell punkt på mötesdagordningen för detta.

Ekonomi

En annan viktig fråga är att ha en god ekonomi så att man har råd att trycka material, hyra lokaler m.m. Avdelningen tar därför ut en avgift per månad av medlemmarna. Detta räcker inte långt, det är därför viktigt att medlemmarna hittar någon annan inkomstkälla som t.ex. att man arbetar åt något företag några gånger i månaden och att kollektivet sedan tar hand om den inkomsten.

Mobiliseringslistor

För att kunna mobilisera folk till föreningens aktiviteter är det viktigt att göra detta systematiskt. En bra början kan vara att man listar upp alla kontakter på följande vis.

  1. Aktiva.
  2. Mellangruppen.
  3. Passiva.

Någon utses sedan i lokalavdelningen till mobiliseringsansvarig och som får i uppgift att kontakta folk på listan med allmänna utskick på lämpligt vis. Kontakterna bör sedan delas upp inom gruppen så att medlemmarna får några var att hålla kontakten med och mobilisera. Ordföranden har en viktig uppgift i att se till att ingen glöms bort.

Arbete i enhetsfrontsorganisationer

Enhetsfronten är ett begrepp som många kanske hört men som alla kanske inte exakt känner till innebörden av. Enhetsfronten handlar om att samla så många som möjligt, ur olika klasser, i kampen. Arbetarklassen kan inte segra ensam utan behöver dra med sig så många som möjligt ur andra klasser i kampen mot kapitalisterna. Därför är enhetsfronten först och främst en klassfront. Om vi tänker oss att enhetsfronten är de klasser som vill försöka ena så finns det en hel mängd enhetsfrontsorganisationer som vi kan kämpa i och som utvecklar kamp för olika krav som folket har. Kampen i fackföreningar, husockupationer, miljörörelsen, kamp för att bevara social service etc är ett konkret arbete som vi måste vara drivande i för ena folket mot kapitalistklassen. Den som arbetar t.ex. i en lokal hyresgästorganisation upptäcker snart att det inte bara finns arbetare där utan personer från olika klasser ur folket som kämpar tillsammans mot kapitalisterna. En lokal hyresgästorganisation är därför ofta en klassfront där personer ur olika klasser enas.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram