DeI 2. I ständig konflikt med samhällsvärderingarna

Del 2 i serien om den borgerliga kulturen.

Den som tillämpar den kommunistiska ideologin märker snart att han eller hon hamnar i ständig konflikt med olika värderingar som reproduceras i det kapitalistiska samhället.

Kampen eller karriären?

Enligt Mao så bör en kommunist “betrakta revolutionens intressen som sitt liv och underordna sina personliga intressen dem som hör revolutionen till” (ur Bekämpa liberalismen). Alltså partiet och kampen i första rummet och karriären och släkten i andra hand.

Det förhållningssätt blir en total krock med det borgerliga samhället. De härskande kapitalisterna älskar liberalismen som är strikt individualistisk. Den enskilde individen står i centrum för liberalernas moraliska och politiska tänkande. Det borgerliga samhällets inställning är därför “Karriären först!” och den som inte följer det betraktas troligen som en “idiot” eller “misslyckad” av den penningsugna och tävlingsinriktade borgerligheten.

Pinciper eller försoning

Mao fortsätter: “Han bör alltid och allestädes hålla fast vid principer och föra en outtröttlig kamp mot alla felaktiga idéer och handlingar”. En kommunist vill alltså bidra till att förändra samhället genom att föra kamp mot borgerliga idéer.

Släkten sätter kaffet i halsen när någon plötsligt bryter lugnet och kritiserar borgerliga idéer. Samhällets förväntningar på den enskilde är att man ska släta över motsättningar, inte föra fram dem i ljuset. Man ska försona sig (bli sams) och inte skapa konflikt. Självfallet måste man fundera vad den ena eller andra kritiken leder till i olika sammanhang men varför skulle man inte försöka att mobilisera t.ex. släkten och diskutera politik?

Att bry sig mer om andra än sig själv

Mao: “Han bör bry sig mer om partiet och massorna än om någon privatperson och mer om andra än om sig själv. Endast då kan han anses vara en kommunist”. Kommunisten förväntas att inte “hålla fast vid polarna” utan vid partiet och massorna. Prova att tillämpa att bry dig mer om andra än dig själv. Det krävs en revolution i din skalle för att du ska klara det. Hela ditt jag är uppslukad av din längtan efter personlig bekvämlighet och att tillfredställa dina personliga behov. Vägen ut ur detta “fängelse” är att börja tillämpa “att bry sig mer om andra än dig själv”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here