Uppsala: Hyresgästföreningen suspenderar förtroendevalda som tar strid

Två förtroendevalda i Hyresgästföreningen i Uppsala har suspenderats då de tagit strid för ett 0-alternativ för hyreshöjning i samband med renoveringar i Uppsala.

”Ta tillbaka besluten eller gör om utredningarna.” 18 nuvarande och tidigare förtroendevalda inom Hyresgästföreningen ställer detta krav efter region Aros-Gävles suspenderingar.

Michel Rowiński är en av de drabbade och i brevet där hans suspendering tillkännagav står det: ”Beslutet grundar sig på att du på olika sätt engagerat dig i Arbetsgruppen för 0-alternativ, samtidigt som du företräder Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation.” Suspenderingen gäller i två år och innebär att han inte får ha några förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen under den tiden. Förutom Arbetsgruppen för 0-alternativ och lilla delegationen, som förhandlar hyror med Uppsalahem, har han varit med i bostadspolitiska gruppen i regionen och varit drivande i en miljögrupp som la ner sitt arbete när han blev suspenderad.

”Arbetsgruppen för 0-alternativ” bildades 2020 genom beslut på årsmötet för den lokala hyresgästföreningen Moränen, Marmorn och Kalkstenen i Eriksberg. Namnet syftar på att de vill att det ska finnas ett alternativ till renovering som ger noll procents hyreshöjning. De menar att det är det enda sättet att garantera att alla har råd att bo kvar.

Enligt Michel blev han kontaktad i början av 2021 av Georg Hardt, som är beredande tjänsteman för etik- och stadgegruppen i region Aros-Gävle.– Han säger att han vill ha ett informationsmöte över videosamtal och att jag inte behöver förbereda mig. Men det är inget informationsmöte, utan ett regelrätt förhör, säger Michel Rowiński till tidningen Hem & hyra.

När utredningen var klar ställdes Michel inför valet att lämna antingen Arbetsgruppen för 0-alternativ eller lilla delegationen, berättar han, annars riskerade han suspendering. Men han kände sig illa behandlad under utredningen och ansåg dessutom att han inte hade gjort något fel. Därför stannade han kvar på båda posterna. Och blev suspenderad.

”Hyresgästföreningen kan inte tolerera vilka beteenden som helst”, säger Hans Eklund, ordförande i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. ”Skulle vi inte reagera på sånt skulle vi ju förlora förtroendet hos medlemmar, allmänhet, motparter och politiker.”

Michel säger att han har fått intrycket att hans engagemang i gruppen sågs som problematiskt mer generellt. Som exempel på det nämner han ett ljudklipp från ett inspelat samtal mellan honom och utredaren Georg Hardt. I ljudklippet, som citeras i tidningen Hem & Hyra, säger Georg: ”Hyresgästföreningen har ju faktiskt som sin affärsidé, konstigt nog, många saker, men bland annat att höja hyrorna och försvara hyreshöjningar, hur konstigt det än kan låta. Och att i det läget engagera sig i en annan organisation som vill ha nollhöjning…” (slut på ljudklipp).

Hyresgästföreningen har som mål att ha hälften av alla hyresgäster som medlemmar, men idag vänder sig många kämpande hyresgäster bort från föreningen. Den upplevs som helt korrumperad och byråkratiserad och lierad med fastighetsägarna. Och tycker man att ”affärsidéen är att höja hyror” så ska man nog inte räkna med att kunna vinna så många medlemmar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram