Sverigedemokraterna säger sig vilja ta krafttag mot sexbrott i allmänhet och sexbrott mot barn i synnerhet. SD-politiker har i flera debattartiklar hävdat att ökningen av sexbrott är ett resultat av den ökande invandringen. Men av någon anledning tycks sexbrotten ha ökat även bland SD-politiker, vilket väl knappast kan skyllas på invandringen?

I augusti förra året dömdes en före detta SD-politiker för grovt barnpornografibrott och i våras åtalades en SD-politiker i Kronoberg för misshandel och sexuellt övergrepp mot barn. Frågan är dock om inte SD-politikerna i Borås utmärker sig särskilt. 2017 dömdes en kommunpolitiker för SD för sexbrott mot barn. För drygt en vecka sedan åtalades en för detta kommunpolitiker för SD i Borås för grovt pornografibrott. Båda dessa politiker stod på den kommunala valsedeln – av totalt 13 namn – för SD 2014. Två av 13 namn, d.v.s. 15 procent av SD:s kandidater i kommunalvalet 2014, i Borås har alltså dömts eller åtalats för sexbrott. Det kan man kalla överrepresentation…