Under en fas i samhällsutvecklingen när kapitalistklassen och deras politiker föredrar piska istället för morot för att hålla massorna i schack är det en oroande utveckling att sossarna i sin teoretiska tidskrift börjar skriva om ”handlingskraft” utan lagstöd i positiva ordalag.

Socialdemokraterna har som bekant en tidskrift som heter Tiden som troligen inte läses av särskilt många utanför deras egna led. I det senaste numret av tidskriften argumenterar chefredaktören Payan Moula för att det är dags att sossarna visar ”handlingskraft” istället för att hänvisa till ”processer”. Payan har uppmärksammat att S fick ökat stöd i Danmark när de utan lagstöd beslutade att ha ihjäl 15 miljoner minkar i ett försök att hindra spridning av covidspridning (drabbade bönder protesterade högljutt av förklarliga skäl).

Payan uppmanar den nyvalde S-ledaren att:
”Visa mod. Handlingskraft. Att ta strid mot systemen, för folkflertalet”.

I ett kapitalistiskt samhälle är det ett skydd för folket att härskarna följer lagarna. Därför kommer vi att följa utvecklingen med intresse och kräva att politikerna följer lagarna och inte agerar i ”strid mot systemen”.